Kesäkuussa 2007 rakennuslupia myönnettiin yhteensä 6,1 miljoonalle kuutiometrille, mikä on vajaan kolmanneksen enemmän kuin vuosi sitten. Liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten kuutiomäärät kasvoivat selvästi edellisvuotisesta. Asuinrakentamiseen lupia sen sijaan myönnettiin vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Rakennusluvan sai kaikkiaan 3 000 uutta asuntoa, mikä on 15 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Tammi-kesäkuussa 2007 rakennuslupia myönnettiin 30 miljoonalle kuutiometrille, mikä on noin neljänneksen enemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten. Kuutiomäärät kasvoivat kaikissa rakennustyypeissä lukuun ottamatta asuinrakennuksia.
Myönnetyt rakennusluvat kesäkuussa ja tammi-kesäkuussa 2007
Myönnetyt rakennsuluvat 91-07
Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista, jotka perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisilta kertyneisiin ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista.
Lähde: Myönnetyt rakennusluvat 2007, kesäkuu. Tilastokeskus