Suomela ja Suomalaisen Työn Liitto laajaan yhteistyöhön. Suomelalle myös avainlippu-tunnus.

Sisustus

Suomela aloittaa ainutlaatuisen yhteistyön Suomalaisen Työn Liiton kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tuoda esille suomalaisia asumisen ja rakennusalan yrityksiä sekä herätellä Suomelan lukijoita pohtimaan ostopäätöstensä työllisyysvaikutuksia.

Suomalainen työ sekä liiton jäsenyritykset nostetaan lehden sisällössä keskeiseen asemaan. Yhteistyö tulee näkymään ensimmäisen kerran 17.9.2014 julkaistavassa Suomela-lehdessä, jonka teemana on keittiö, kylpyhuone sekä sauna. Yhteistyö näkyy painetun lehden lisäksi Suomelan verkkosivuilla www.suomela.fi.

Noin puolet suomalaisista asuu erillisissä pientaloissa

Noin puolet suomalaisista asuu erillisissä pientaloissa (*. Rakentamiseen suoranaisesti tai välillisesti liittyvät toimialat työllistävät Suomessa 357 000 henkeä (Työvoimatutkimus maaliskuu 2014, Tilastokeskus) eli toimiala on merkittävä Suomen työllisyyden kannalta.

– Suomalaisen työn edistämistä ei tuskin ole missään mediassa nostettu aiemmin näin keskeiseen rooliin. Tuemme yhteistyöllä kotimaista kysyntää, joka näkyy suomalaisen työn arvostamisena ja ostojen lisääntymisenä kotimaisten yritysten hyväksi, kertoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

(* Asunnot ja asuinolot, Tilastokeskus 2012.

Suomalaisen työn puolesta

Suomalaisen työn puolesta

Myös Suomela on nyt avainlipputuote

Viime vuonna Suomela palasi suomalaisomistukseen ruotsalaiselta mediakonserni Bonnierilta, kun Suomelan kustantaminen siirtyi sen alkuperäisille perustajille Robert Tigerstedtille ja Christian Wikströmille.

avainlippu merkki

– Suomelalle yhteistyö Suomalaisen Työn Liiton kanssa on luonteva, sillä suomalaisuus on meille kantava voima. Yhteistyö antaa Suomalaisen Työn Liiton asumisen ja rakentamisen toimialoilla toimiville jäsenyrityksille entistä paremmat mahdollisuudet tuoda esille osaamistaan sekä viestiä siitä yhteiskunnallisesta hyvästä, joka maahamme jää kun kuluttajat päätyvät kotimaisiin ostopäätöksiin, sanoo Suomelaa kustantavan Suoramedia Oy:n toimitusjohtaja Robert Tigerstedt.

Tunnetko merkit – Avainlippu ja Design from Finland

Avainlippua käyttämällä kuluttaja tietää yhdellä silmäyksellä, että tuote tai palvelu on tehty Suomessa suomalaisiin oloihin. Merkki on erittäin hyvin tunnettu; lähes 90 prosenttia kuluttajista tunnistaa Avainlipun (Suomalaisen Työn Liiton tutkimus 2014).

Avainlipun avulla rakennetaan suomalaisen työn ja osaamisen arvostusta myös Suomen rajojen ulkopuolella.

avainlippu merkki - suomela.fi

design from finland merkki

Design from Finland -merkki

Suomalaisen Työn Liiton Design from Finland -merkki viestii suomalaisen, ainutlaatuisen muotoilun alkuperästä. Merkki tuo esiin muotoilun tärkeyden osana yrityksen liiketoimintaa ja menestystä. Design from Finland -tunnus kertoo edelläkävijäyritysten panostuksesta suomalaisesta muotoiluun.

Design from Finland -merkki on Avainlipun sisarmerkki, ja se korostaa suomalaisen aineettoman työn merkitystä Suomen menestymisen ja työllisyyden kannalta. Lisäksi muotoilun ja sen laaja-alaisen hyödyntämisen kautta syntyy uusia työn muotoja ja toimenkuvia.


Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Liitto hallinnoi suomalaisen työn puolesta toimivia merkkejä ja verkkopalveluita. Vuonna 1912 perustetulla liitolla on yli 2400 yritys- tai yhteisöjäsentä.

Lisätietoja: www.avainlippu.fi

Suomela on Suomen luetuin asumisen lehti, joka jaetaan 1 200 000 pientaloon. Lehden teemoja ovat pientaloasuminen, rakentaminen, remontointi, sisustaminen sekä piha ja puutarha. Suomela palvelee pientaloasukkaita myös verkossa osoitteessa www.suomela.fi, digilehtenä, mobiililaitteissa ja uutiskirjeissä.


Julkaisuun liitetyt avainsanat:

avainlippu design from finland suomalaisen työn liitto