Homekoira insinööritoimiston palvelukseen

Talo

Homekoira tutkii kiinteistön hometilanteen osana insinööritoimiston kiinteistöjen elinkaaripalveluita.

Insinööritoimisto Tähtirannan palvelukseen astuneet Hajukoiraohjaaja Emilia Seppälä ja homekoirat Maisa ja Teté opiskelivat vuoden 2014 ajan hajukoirakoulutuksessa Länsirannikon Koulutus Oy WinNovassa erikoistuen homeisiin. Koulutusta suoritettiin päivittäisillä harjoituksilla ja lähijaksoina koulun tiloissa Kullaassa.

Koulutuksen kulusta pidettiin tarkkaa dokumentointia videoina, taulukkoina ja päiväkirjoina, joista vuoden lopussa koottiin koulutuksen päättötyö. Koulutus perustui hajuerotteluun, jota käytetään koulutusmuotona myös ID-, raha-, tulli-, syöpä- ja huumekoirilla.

Kouluttamalla homekoira on varma etsijä

Tarkoituksena intensiivisellä koulutustavalla oli, että homekoira oppisivarmaksi hometutkimusten tekijäksi. Näin ollen hometutkimuksissa vältytään turhilta rakenneavauksilta ja päästään suoraan akuutin ongelman lähteeseen kiinni.

Homekoiratutkimuksen etuna on, että rakenteissa piilevät home- ja kosteusvauriot pystytään paikantamaan rikkomatta rakenteita. Jos tutkimuksella todetaan ongelmakohtia kiinteistössä, ovat sisäilmatutkimukset ja kuntotarkastus mahdollisia jatkotoimenpiteitä.

Tutkimuksia tehdään kaikkiin yksityisiin ja julkisiin rakennuksiin ja niiden hinnat alkavat 250 eurosta.

Homekoira

Hometutkija Teté (Hard Candy´s Crown of Love)

Homekoira

Hometutkija Maisa (Clingstone´s Fairytail)

Lisätietoja: www.tahtiranta.fi


Julkaisuun liitetyt avainsanat:

homekoira homekoiratutkimus homevaurio kosteusvaurio