Lasiterassin lisäämiselle taloon tarvitaan toimenpidelupa. Varmista luvan saanti ja mene rakennusviranomaisten puheille jo ennen perustusten aloittamista selkeä suunnitelma mukanasi.
Lupamääräykset voivat vaihdella eri kunnissa. Siksi ei pidä luottaa siihen, mitä tuttavaperhe naapurikunnassa on saanut rakentaa, vaan on aina kysyttävä itse omasta kunnasta. Yleensä lupa heltiää ainakin muutosten ja neuvottelujen jälkeen, mutta esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin sitä ei anneta.

Vaivattominta on lasitusluvan hakeminen jo olemassa olevalle avoimelle kuistille: täytetty hakemuskaavake ja asennussuunnitelman määrittävä piirustus riittävät. Jos lasiterassia taas lähdetään rakentamaan aivan ”tyhjästä”, hakemuksen liitteeksi tarvitaan suunnitelmien lisäksi tonttikartta, josta selviää, että terassi sijoittuu rakennusalalle. Joskus myös käyttämätöntä rakennusoikeutta on oltava jäljellä – muista siis selvittää myös se.

Lasiterassia ei yleensä lasketa rakennusneliöihin kuuluvaksi, jos vähintään puolet sen seinistä voi avata eikä terassia ole lämpöeristetty.

Teksti Anne Lahtinen