Nykyisten rakennusmääräysten mukaiseen normitasoon verrattuna A-luokan ikkuna maksaa itsensä takaisin 5 – 10 vuodessa. Energian hinnan noustessa takaisinmaksuajat lyhenevät koko ajan.
Skaalan energiaikkunalinjan Etelä-Pohjanmaalla Ylihärmässä avaa asuntoministeri Jan Vapaavuori. Hän toteaa kaikkien ymmärtävän, että olemme suurten haasteiden edessä ilmastopolitiikassa.
– Meidän on tehtävä syvällisiä muutoksia energiajärjestelmiimme, toimintatapoihimme ja elämäntapaamme. Tänään avattava uusi energiaikkunoiden tuotantolinja on merkittävä kehitysaskel ikkunoiden energiatehokkuuden parantamisessa. Täällä on nähtävissä sellaisia toimenpiteitä, joita Suomi tarvitsee meille asetettujen ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi.
Skaalan toimitusjohtaja Markku Hautanen tähdentää, että muutokset ovat mahdollisia jo nyt.
– Energiansäästön haaste on suurin olemassa olevassa rakennusmassassa. Tiukemmat normit purevat aikanaan, mutta jokin asiallinen porkkana voisi saada aikaan suuren muutoksen uudisrakentamisessa välittömästi. Rakennusalan toimijat pystyvät tarjoamaan jo nyt matalaenergiaratkaisuja sekä pien- että kerrostalorakentamiseen.
Energiansäästö ohjaa ostopäätöksiäEnergiansäästö ohjaa ostopäätöksiä
Viime vuosiin saakka Suomessa on tyydytty rakentamisessa määräykset kattaviin perusratkaisuihin. Nyt rakentajat ja remontoijat hakevat todella kestäviä ratkaisuja energiansäästöön. Oikeilla ikkuna- ja oviratkaisuilla voidaan merkittävästi vaikuttaa omakotitalon tai taloyhtiön lämmityskustannuksiin.
Ikkunateollisuudessa A-luokkaan ei ole helppo yltää. Suurin osa suomalaisista ikkunoista
kuuluu yhä C- tai D-luokkaan, jotka täyttävät myös nykyiset rakennusmääräykset.
Markku Hautanen uskoo, että energialuokitus nopeuttaa elinkaariajattelun omaksumista ikkunoiden ja ovien kokonaiskustannuksia arvioitaessa. Energiatehokkaat ratkaisut säästävät myös luontoa.
– Yhtiön kuluvan vuoden tuotannosta arviolta 35 – 40 % on vähän energiaa kuluttavia A- tai B-luokan ikkunoita. Tulevina vuosina energiatehokkaiden tuotteiden osuus tulee kasvamaan entisestään.
Konkreettisesti energiatietoisuuden lisääntyminen näkyy esimerkiksi tulevan kesän asuntomessuilla Vaasassa, jossa yli puolet taloista on varustettu Skaalan energiatehokkailla A- tai B-luokan energiaikkunoilla.
Energialuokat A-D täyttävät nykyiset asuinrakentamisen määräykset.

E-arvo on laskennallinen vuotuinen energiankulutus, joka perustuu luokitusjärjestelmän laskentakaavaan ja 1,2 x 1,2 m kokoiseen ikkunaan.

Ei vain uusi tuotantolinja vaan kokonainen energiaosaamiskonsepti
Skaalan energiaikkunatuotelinjan taustalla vaikuttavat asuinrakentamisen suuret haasteet: ilmastonmuutoksen torjunta ja kiristyvät energiamääräykset, energiatehokkuuden tavoitteet ja energian hintakehitysnäkymät.
Skaalalla on entuudestaan mm. eristyslasitehdas sekä vahva puukomponentti-, lasi- ja tuotekehitysosaaminen. Yritys on investoinut useiden vuosien ajan moderniin teknologiaan.
Viimeisin suuri hanke on matalaenergiakonsepti. Skaala on ollut vuodesta 2004 mukana kehittämässä energiatehokasta rakentamista yhdessä VTT:n, Tekesin, Motivan ja alan teollisuuden kanssa. Energialuokitusajattelu ulottuu Skaalassa läpi koko ikkunajärjestelmän.
Skaalan energiaikkunat löytyvät muun muassa palkitusta MERA-matalaenergiakerrostalosta. Espooseen valmistuneen matalaenergiakerrostalon energiankulutus on 70 % pienempi kuin normitalon ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Hanke palkittiin vuoden 2007 rakentamisen parhaana kehityshankkeena. Espoon MERA-hankkeessa käytettiin 2+2-rakenteisia laseja, eli sekä sisä- että ulkopuitteessa on kaksinkertainen eristyslasi. Matalaenergia- ja passiivirakentamisessa entistä olennaisempaa on ottaa huomioon myös tehokas auringonsuojaus energiaa kuluttavan jäähdytystarpeen minimoimiseksi.