KUVAT UUDENMAAN JA POHJOISSUOMEN
PINTAMESTARIT
Sammal puolestaan hajottaa jo kasvunsa alkuvaiheessa katon rakennetta työntäessään juurensa sen pinnan läpi. Sammalen juuriinsa kapillaari-ilmiönä imevä vesi hajottaa rakenteita paineellaan ja aiheuttaa jäätyessään lisävahinkoa. Lisäksi sammal käyttää ravinteenaan tiilen sisältämää kalkkia, mikä heikentää tiilen kestävyyttä.
Lämpötilan sahaaminen muutaman lämpöasteen kosteista olosuhteista pakkasen puolelle aiheuttaa huokoisissa kivi- ja sementtirakenteissa voimakasta pakkasrapautumista. Kun huokoinen kattotiili on menettänyt alkuperäisen suojaavan pintansa, se voi imeä itseensä jopa 250 grammaa vettä. Jäätyessään tiilen sisään vesi laajenee ja rapauttaa tiiltä.
Tiilikaton pesu ja suojaus antavat katolle aivan uuden ilmeen.
Pienemmässä kuvassa näkyy millainen katto oli ennen pesua ja suojausta.
Puiden kaato katon läheltä vähentää eloperäisen aineksen kertymistä katolle. Katon voi aina myös maalata uudelleen, mutta vesiliukoisten maalien kestävyys tiilikatoilla ei välttämättä ole paras mahdollinen. Tiilikatto kannattaa suojata pesun yhteydessä. Tavallinen pesu ja harjaus poistavat tiilen ulkopuolisen kasvuston, mutta eivät estä pakkasrapautumista. Sammal kasvaa myös yleensä takaisin muutamassa vuodessa. Tehokkaimmin tiilikaton suojaus käy kyllästämällä tiili pesun yhteydessä. Kyllästäminen estää veden imeytymisen tiileen, mikä puolestaan estää sammalen kasvua ja pakkasrapautumista.
Tutkimusten mukaan esimerkiksi joidenkin historialliset rakennukset ovat viimeisten 50 vuoden aikana tuhoutuneet enemmän kuin edellisten 500 vuoden aikana. Yllättäen myös sellaiset ilmaston kannalta positiiviset asiat kuin rikin poistaminen polttoaineista on lisännyt sammaleiden kasvua katoilla. Ilmassa ollut rikki piti sammalen kasvua aisoissa, mutta nyt ilman kasvanut typpipitoisuus lisää sitä.
Lisätietoja
Kattojen pesu ja suojaus, Uudenmaan ja Pohjois-Suomen Pintamestarit, puh. 040 838 5638, www.pintamestarit.fi
Kattojen maalaus ja korjaustyöt, Mati-Maalaus Oy, mati.maalaus@kolumbus.fi, www.matimaalaus.fi