Kivityö edellyttää asianmukaisten turvavälineiden käyttöä.

”Kierrä kivi, älä kiroa”, on vanha suomalainen sanantapa. Jos omalla pihalla joutuu jatkuvasti kiertämään ja sietämään tarpeettomia kiviä, saattaa ennen pitkää syntyä ajatus niiden lohkomisesta ja käyttämisestä hyödyllisempiin tarkoituksiin.

Rakennuskiviä on louhittu menneinä aikoina esimerkiksi navettojen rakentamiseen, talojen kivijalkoihin ja kaupunkien katukiviksi. Tavallisin menetelmä on ollut porata käsivoimin lekalla ja sepäntekoisilla porilla reikiä suoraan jonoon lohkosuunnaltaan sopivaan kallioon. Näihin reikäjonoihin iskettiin sitten kuivat puutapit. Tappeja kostuttamalla syntyi puun solukkoon huomattava paine, joka ajan mittaan halkaisi kiven.


Kiilat ja likut sijoitetaan niin, että niiden aiheuttama laajenemissuunta on tarkoin kohtisuorassa reikälinjaa vastaan.

Etanadynamiitilla. Jos kivi halutaan vain pilkkoa pienemmäksi ja kuljettaa sen jälkeen pois, kaupasta saatava etanadynamiitti sopii tehtävään. Kiveen tai betoniin porataan esimerkiksi 32 mm reikä tai reikiä, jotka täytetään etanadynamiitilla eli murtolaastilla. Kemialliseen reaktioon perustuva laastin paisuminen rikkoo kiven ajan mittaan äänettömästi aiheuttamatta sen ihmeempää ”räjähdystä”.

Etanadynamiitin haittapuolia ovat suurehko porausreiän läpimitta ja syvyys sekä siitä seuraavat isohkot työkalut. Toinen haitta on enemmän tai vähemmän hallitsematon lohkeamissuunta. Aivan ilmaistakaan etanadynamiitti ei ole.


Kiiloja kiristetään tasaisesti reikäsarjan päästä päähän moskalla lyöden. Välillä on hyvä pitää tauko. Äänenkorkeus nousee, kunnes kiven haljetessa kuuluu vain soinniton massahdus.

Etanadynamiitilla. Jos kivi halutaan vain pilkkoa pienemmäksi ja kuljettaa sen jälkeen pois, kaupasta saatava etanadynamiitti sopii tehtävään. Kiveen tai betoniin porataan esimerkiksi 32 mm reikä tai reikiä, jotka täytetään etanadynamiitilla eli murtolaastilla. Kemialliseen reaktioon perustuva laastin paisuminen rikkoo kiven ajan mittaan äänettömästi aiheuttamatta sen ihmeempää ”räjähdystä”.

Etanadynamiitin haittapuolia ovat suurehko porausreiän läpimitta ja syvyys sekä siitä seuraavat isohkot työkalut. Toinen haitta on enemmän tai vähemmän hallitsematon lohkeamissuunta. Aivan ilmaistakaan etanadynamiitti ei ole.


Sopivan poraussuunnan ja -asennon löytämiseksi voi olla tarpeen kääntää kiveä taljan avulla.

Etanadynamiitilla. Jos kivi halutaan vain pilkkoa pienemmäksi ja kuljettaa sen jälkeen pois, kaupasta saatava etanadynamiitti sopii tehtävään. Kiveen tai betoniin porataan esimerkiksi 32 mm reikä tai reikiä, jotka täytetään etanadynamiitilla eli murtolaastilla. Kemialliseen reaktioon perustuva laastin paisuminen rikkoo kiven ajan mittaan äänettömästi aiheuttamatta sen ihmeempää ”räjähdystä”.

Etanadynamiitin haittapuolia ovat suurehko porausreiän läpimitta ja syvyys sekä siitä seuraavat isohkot työkalut. Toinen haitta on enemmän tai vähemmän hallitsematon lohkeamissuunta. Aivan ilmaistakaan etanadynamiitti ei ole.


Kivien halkaisuun on hyvä varautua 6 – 10 kiilasarjalla. Sarjaan kuuluu aina yksi kiila ja kaksi likua. Likut asetetaan reiän sisälle sen molemmin puolin. Kiila sopii likujen väliin aluksi melko ylös ja lyödään kiveä lohkottaessa syvemmälle. Toisiaan vaste

Halkaisukiiloilla. Kotipihan kivien lohkaisuun soveltuvat paremmin 16 mm sds-kiviporanterät, niihin sopiva verkkovirralla toimiva poravasara ja sepäntekoiset halkaisukiilat. Kiiloja on saatavana suuremmillekin rei’ille, mutta tällöin työmäärä lisääntyy, koska suuremmat reiät on myös porattava syvemmiksi. Kiviporanterien kärkien kovuudessa on laadullisia eroja, joten kannattaa kokeilla eri merkkejä. Kaksileikkuinen kärki tuntuu sähköisellä poravasaralla purevan luonnonkiveen paremmin kuin nelileikkuinen.

Mikäli kivestä saatavia lohkoja aiotaan hyödyntää vaikka kiviaidassa tai porraskivinä, on lohkosuunnalla suuri merkitys. Mitä enemmän toivotunlaisia lohkoja saadaan, sitä vähemmän syntyy hukkakiveä eli rääppiä. Jos tavoitteena on ainoastaan rikkoa kivi poiskuljettamista varten, lohkomisen suunnalla ei juurikaan ole merkitystä.

Kivikiilojen tuottajia:

  • Seppäjussin Paja, Jantusentie 43, 14240 Janakkala, Jussi Suolahti, 03 – 687 0100 / 0400 – 484 688
  • Tuliterä Oy, Viskurikuja 2, 00700 Helsinki, Erkki ja Mikko Lahtinen,  09 – 347 4531 / 0400 – 707 993