15 000 omakotitalon verran lämmitysenergia jätevedenpuhdistamolta

Lämmitys
Jätevedenpuhdistamon puhdistetun jäteveden hukkalämpö otetaan talteen lämpöpumppujen avulla Espoossa. Lämpöenergia hyödynnetään espoolaistalojen kaukolämmityksessä. Lue lisää!

Puhdistetun jäteveden lämmön talteenotto toteuttaa HSY:n ilmastostrategian mukaisia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteita ja mahdollistaa aiempaa vähäpäästöisemmän lämmitysenergian tarjoamisen asukkaille. Talteenotto käynnistyy Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n ja Fortumin solmiman aiesopimuksen myötä.

Fortum investoi lämpöpumppulaitokseen, jonka rakentaminen alkaa vuoden 2013 aikana Suomenojan voimalaitoksen alueelle. Lämpöpumppujen arvioidaan aloittavan lämpöenergian tuotannon loppuvuodesta 2014.

Lämpöpumpuista 15 000 omakotitalon vuosikulutuksen verran lämpöenergiaa

Suomenojalla puhdistettua jätevettä jäähdytetään lämpöpumpuilla ja jäähdytyksestä syntyvä lämpöenergia hyödynnetään Espoon kaukolämmityksessä. Lämpöpumppujen arvioidaan tuottavan lämpöenergiaa vuosittain noin 300 000 megawattituntia, joka vastaa noin 15 000 omakotitalon vuosikulutusta.

HSY:n Suomenojan jätevedenpuhdistamolla käsitellään yhteensä yli 310 000 asukkaan jätevedet Espoosta, Kauniaisista, Vantaan länsiosista sekä Kirkkonummelta. Jätevettä puhdistetaan yhteensä noin 35 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Jätevedenpuhdistamon keskimääräinen vuorokausivirtaama on noin 100 000 kuutiometriä. Suomenojan jätevedenpuhdistamon toiminta siirtyy Blominmäkeen vuonna 2020. Puhdistetut jätevedet ohjataan kuitenkin jatkossakin Suomenojan kautta avomerelle.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Lisätietoja: Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tarjoaa yli miljoonalle Helsingin seudun asukkaalle jäte- ja vesihuoltopalveluja sekä seudullista tietoa muun muassa ilmanlaadusta, ilmastonmuutoksesta ja asumisesta.