Rentratek Oy:lle tunnustusta teknologiainnovaatiosta

Yleinen

Lokakuun 12.-13. päivinä järjestetty Sähkö 2011 –messutapahtuma keräsi sähköalan ammattilaiset Helsingin Messukeskukseen. Rentratekin patentoitu rEMCi -muuntamokokonaisuus keräsi runsaasti vierailijoita kurkistamaan koteloidun muuntamon edistyksellisiä ratkaisuja. Pian onnistuneen messutapahtuman jälkeen sai Rentratek tunnustusta innovaatioilleen, kun se palkittiin 19.10. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson INNOSUOMI 2011 -kilpailun ensimmäisellä palkinnolla.

Jaa sosiaalisessa mediassa

– Altistuminen magneettikenttien säteilylle sattaa olla terveysriski. Muuntamot ja muut sähkönjakelun tilat ovat tyypillisä paikkoja, joissa työskentely ja joiden läheisyys aiheuttavat mahdollisuuden altistumiselle, kertoo Rentratek Oy:n toimitusjohtaja Sakari Peltoniemi.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus, EMC, on määritelty Euroopan Unionin alueen direktiiveissä. EU-direktiivi 2004/40/EY (terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä aiheutuville riskeille) edellyttää sähkömagneettisen säteilyn pysyvän tietyllä turvallisella tasolla. Altistumisrajat perustuvat kansainvälisen ionisoimattoman säteilyn komission (ICNIRP, International Comission on Non-Ionizing Radiation Protection) laatimiin ohjearvoihin. Direktiivi tulee sisältymään työsuojelulakiin. Kansallisen lain kirjoittamiseen on annettu siirtymäaikaa vuoteen 2012 asti. Suomessa tuotteiden lähettämiä sähkömagneettisia häiriöitä valvoo Tukes (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto).

Muuntamoiden ja sähkönjakelun pääkeskusten sähkömagneettinen suojaus on yleensä toteutettu pellittämällä seinät ja näin tilasta saadaan ns. Faradayn häkki, jolloin suojaus toteutuu eli häkin sisäpuolella oleva sähkömagneettisen kentän lähde ei vaikuta häkin ulkopuolella. Tällöin kustannukset kuitenkin kohoavat merkittävästi, jopa useiden satojen eurojen verran käytettyä neliömetriä kohti.

Uusi ajattelutapa – suojataan säteilyn lähde

Kotkalainen Rentratek Oy on kehittänyt suojausinnovaationsa kaupallisiksi tuotteiksi. Perusajatus on käänteinen verrattuna vanhaan ajatteluun. Sen sijaan että koko sähkötila pellitetään, suojataan Rentratekin toteutuksessa magneettisen säteilyn lähde. Tällöin pellitystarve on huomattavasti pienempi, mikä tuo kustannussäästöjä rakenteissa ja asennuksissa. Toki kaava toimii toisinkin päin, säteilyä huonosti sietävä laite voidaan myös koteloida.

– Toteutuksessamme teemme täysin suljetun Faradayn häkin muuntajan ympärille ja lähdöt toteutamme koteloidulla virtakiskoilla. Rakenne on yksinkertainen ja luotettava, kertoo toimitusjohtaja Peltoniemi.

– Ratkaisumme on toimiva ja soveltuu helposti uudisrakennusten lisäksi myös modernisointikohteisiin ja esimerkiksi automaatio- ja teletilojen suojaukseen. Modulaarinen rakenne tuo mukanaan joustavuutta ja laajennettavuutta suojauksen edelleen säilyessä, muistuttaa Peltoniemi.

Edistyksellinen PJ-kiskosto

Sähkö 2011 -messuilla esitellyssä muuntamossa oli mukana Rittalin valmistama pienjännitekiskosto, joka mahdollistaa monipuolisen sähkönjakelun. – Järjestelmään voidaan asentaa yhtä hyvin sulakkeellinen kuin sulakkeeton sähkönjakelu tai vaikka moottorilähtö, kertoo projektipäällikkö Juha Ruti Rittal Oy:stä. Järjestelmä on kompakti ja kokeiltu kokonaisuus, joka tuo uusia eurooppalaisia tuulia keskusvalmistukseen, sanoo Ruti.

Hukkalämpö hyödyksi

Muuntajassa syntyvä häviölämpö tuuletetaan useimmiten pois muuntajatilasta ulkoilmaan.
– Ratkaisussamme häviölämpö otetaan talteen muuntajakennossa olevalla lämmönvaihtimella. Tällöin lämpö voidaan käyttää käyttöveden esilämmitykseen. Erinomainen sovellus vapautuvalle hukkalämmölle on kiinteistön kulkuväylien sulanapito. Lisäksi vakaa ja hallittu ympäristön lämpötila sekä pölytön muuntajakenno takaavat optimiolosuhteet muuntajalle koko käyttöiäksi, sanoo idean tuotteeksi jalostanut Sakari Peltoniemi. Juuri muuntamoiden ja kylmälaitteiden lämmöntalteenottojärjestelmä toi Rentratekille INNOSUOMI 2011 -kilpailun ensimmäisen palkinnon.

INNOSUOMI-toimikunta on päättänyt lähettää Rentratekin innovaation mukaan valtakunnalliseen kilpailuun, jonka voittaja julkaistaan 29.11. Helsingissä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

muuntaja suorasähkö sähkö sähköenergia turvallisuus turvatuote


Artikkelin aiheeseen liittyviä yrityksiä: