Kannanotto: Kotitalousopetus valmentaa arkea ja elämää varten – tuntimäärää lisättävä

Yleinen

Kotitalousopettajien liitto vaatii kaikille yhteisen kotitalousopetuksen tuntimäärän lisäämistä. Nykyisen kaikille yhteisen kolmen vuosiviikkotunnin lisäksi tarvitaan 1 - 2 vuosiviikkotuntia, jotka mahdollistavat systemaattisen ja pitkäkantoisen opetuksen. Tällä voidaan vastata yhteiskunnan ja kotien tuomiin haasteisiin.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lisäksi kotitalous on lähes koko maassa suosituin valinnaisaine, eikä sen asemaa valinnaisaineena saa heikentää. Kotitalousopetuksen tarpeellisuutta alakouluissa ja lukioissakin olisi myös syytä pohtia, jotta tiedot ja taidot jalostuisivat arjen hallinnan voimavaraksi tulevaisuuden koteihin.

Kotitalousopetus kehittää arjen hallinnan taitoja ja vahvistaa yhteiskunnassa tarvittavia kansalaisen taitoja. Näitä ovat ajattelun, työskentelyn ja vuorovaikutuksen, käden ja ilmaisun, osallistumisen ja vaikuttamisen sekä itsetuntemuksen ja vastuullisuuden taidot. Kotitalous on taitoaine, jossa toteutetaan yhteiskunnallista kasvatusta käytännönläheisesti ja tasa-arvoisesti. Oppiminen tapahtuu ryhmissä yhdessä tekemällä. Tällä on valtava merkitys syrjäytymisen ehkäisijänä ja elämäntaitojen valmentajana. Kotitalous-oppiaine tarjoaa onnistumisen kokemuksia myös hyvin erilaisille ja eritasoisille oppijoille sekä mm. maahanmuuttajataustaisille oppilaille. Kotitalouden hallinta on kriittinen kansalaisen taito sekä nuoren että aikuisen arjessa selviytymiselle.

Kotitalouksissa vaadittava osaaminen on teknologian myötä laajentunut ja monimutkaistunut. Tulevaisuuden kuluttajat tarvitsevat tietoja ja taitoja, joita ennen ei ole ollut tarvetta opettaa. Huomattava on myös, että vaikka kotitalouksiin on tullut uusia tieto- ja taitovaatimuksia, mitkään vanhoista kotitalouden taidoista eivät ole kadonneet.

Kaikki nuoret saavat käytännönläheistä opetusta kodin ruokakulttuurista sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävistä tottumuksista – puhuttiinpa sitten päivärytmistä, aterioista, mediankäytöstä tai hyvistä tavoista. Kestävää kehitystä, kierrätystä, ekologista ja eettistä kuluttamista harjoitellaan samoin käytännön tekemisen ja jokapäiväisten valintojen kautta. Kotitalous on elämässä, niin kotona kuin työssä, tarvittavien taitojen kehittämistä ja oppimista.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

kotitalous koulu koululainen omakotitalo opetus talous


Artikkelin aiheeseen liittyviä yrityksiä: