Matalaenergiaratkaisut noudattavat nyt ajanmukaista suomalaista rakennustapaa. Tutkitut energiaystävälliset talomallit kuuluvat talopakettiyritysten vakiotarjontaan ja ovat helposti kaikkien saatavilla. Entäpä, kun halutaan enemmän? Ilmastoystävällisen rakentamisen tiellä seuraavana siintää passiivitalo, joka on käsitteenä toistaiseksi melko tuntematon ja käytännössä vieläkin harvinaisempi.

Hanna ja Tero etsivät muutama vuosi sitten ensimmäistä omakotitaloaan. Valmiista kohteista ei löytynyt mieleistä ja sellainen päädyttiin rakentamaan. Toiveiden ja suunnitelmien lomassa odotukset hiljalleen kasvoivat. Syntyi kekseliäs, haastava ja mielenkiintoinen passiiviprojekti: Villa Unelma.

– Halusimme tehdä kerralla parhaan mahdollisen talon. Etsiessämme sopivaa runkomateriaalia törmäsimme ensi kertaa kunnolla passiivitalotermiin ja lähdimme tietä eteenpäin. Ensin tuijotimme vain VTT:n silloisen passiivimääritelmän rakenteiden u-arvoja, mutta puolentoista vuoden aikana ajatus on melkoisesti laajentunut, Hanna ja Tero kuvaavat.

Se, joka haluaa rakentaa passiivitalon, joutuu toistaiseksi tekemään sen pitkästä tavarasta. Hän joutuu myös melkoisten selvitystöiden eteen, sillä valmiita kokonaisratkaisuja ei vielä ole saatavilla.

Hanna ja Tero eivät ole tyytyneet ainoastaan tiiveyteen, suuriin eristepaksuuksiin ja lämmön talteenottoon. Heidän tavoitteenaan on rakentaa talostaan älykäs kokonaisuus, jossa rakennustekniikka, tietotekniikka ja viihde-elektroniikka yhdistyvät optimaaliseksi järjestelmäksi. Tarkoitus on viedä käytäntöön kaikki se osaaminen, mitä alalta on tällä hetkellä saatavilla.

Mistä Villa Unelma on tehty?

Villa Unelma on kaksikerroksinen 167 neliön moderni pientalo, joka nousee 900 neliön tontille Tuusulassa. Rakennuksen perusajatuksena on kaiken energian hallittavuus ja sen hukkaantumisen minimoiminen.

Rakennuksen vaippa on tehty parhaiden u-arvojen materiaaleilla mahdollisimman pitäväksi. Runko rakennettiin legomaisista ja keveistä EPS- eli styroksiharkoista, joiden sisään valettiin betoni. Suorille käsille nousseet suuret elementit keräsivät ajoittain hämmentyneitä katseita. Ikkunoina ovat energiatehokkaat, kiinteät PVC-ikkunat. Yläpohja eristettiin SPU-kattolevyillä ja alapohja EPS-levyillä.

Ilmanvaihdon kautta poistuvasta lämmöstä otetaan talteen jopa 85 prosenttia. Monipuolinen ilmanvaihtokone huolehtii lämmön tasaisesta jakautumisesta myös huoneisiin, joissa ei ole vesiputkistoa lattiassa. Kone myös viilentää hyödyntämällä kesäajan yökylmää käyttämättä lainkaan lisäenergiaa, vaikka viilennystarvetta tuskin syntyy.

Varaavia massoja on pyritty välttämään, jotta lämmityksen hallittavuus säilyy – lämmittäminen ja jäähtyminen tapahtuvat nopeasti ja seuraavat ohjausta. Lämmöntuotto on ratkaistu huolella eri mahdollisuuksia yhdistellen: aurinkokeräimet ja täysin automaattinen vesikiertoinen pellettitakka lämmittävät kahta vesivaraajaa; ensin pienempää käyttövesivaraajaa ja seuraavaksi suuremman varaajan vesimassaa, josta vesikiertoinen lattialämmitys jakaa mukavuuslämpöä lattiaan.


Säästöä älyn avulla

Rakennuksen älykkyys liittyy taloautomaation laajaan hyödyntämiseen. Järjestelmä ohjaa muun muassa lämmitystä, ilmanvaihtoa, valaistusta ja aurinkoverhojen ohjausta. Automaatio mahdollistaa energiankulutuksen tarkan seurannan ja optimoinnin. Talon sisälämpötila säätyy automaattisesti alhaisemmaksi, kun asukkaat poistuvat talosta eikä lämmitykseen kulu Villa Unelmassa silloin lainkaan energiaa. Verhojen ohjaus huolehtii siitä, että aurinko ei pääse lämmittämään sisätilaa hallitsemattomasti kesällä, kun taas lämmityskaudella kaikki sen tuottama lämpö käytetään hyväksi.

Automaatiolla voidaan hallita kaikkea sähköllä toimivaa. Niinpä sen avulla voidaan minimoida sellainen turha energiankulutus, joka tavallisesti on muistin ja tottumusten varassa. Laitteet ja laturit sammuvat, kun automaatio katkaisee virran valituista pistorasioista. Sensori ohjaa valaistusta yksityiskohtaisesti: valot sammuvat huoneesta poistuttaessa ja syttyvän valon teho määräytyy luonnonvalon riittävyyden mukaan. Lisäksi kodista voidaan tehdä turvallisempi lapsille heidän oleskellessaan siellä yksin estämälle esimerkiksi uunin tai saunan käynnistäminen.

Taloautomaatio on järjestelmänä näkymätön. Sitä ohjataan kosketusnäytöltä, joka kertoo tietoja talon tilanteesta ja mahdollistaa yksittäisten toimintojen hallinnan. Systeemi tuo mukanaan myös luksukselta tuntuvia toimintoja. Se voi esimerkiksi tunnistaa sisääntulijan, sammuttaa murtohälyttimen, sytyttää valot eteisestä keittiöön ja soittaa radion lempikanavaa asukkaan raahautuessa kauppakasseineen kotiin. Viihdesaralla lisämakua tuo integroitu AV-järjestelmä, jonka avulla kuva- ja äänisignaali jaetaan keskitetysti rakennuksen eri pisteisiin sekä äänieristettyyn tv- ja viihdehuoneeseen.

Monta uutta asiaa yhdessä

Villa Unelma on kokonaisuutena suomalaisittain ainutlaatuisen edistyksellinen. Monet ratkaisuista ovat täällä vielä harvinaisia. Eräs erikoisuus on esimerkiksi lämmin alapohjatila, jossa talon vesijohdot ja viemärit kulkevat sievästi näkösällä ja ovat helposti huollettavissa.

Kivilattia ei ole asiantuntijoiden mukaan passiivitalolle sopiva ratkaisu, sillä se vaatii lämmityksen ollakseen mukava ja mukavaksi lämmitettynä nostaa tiiviin talon sisälämpötilan turhan korkeaksi. Lisäksi sen ajatellaan vievän niin paljon energiaa, ettei passiiviluokitus ole saavutettavissa. Villa Unelmassa lattiaputkisto pitää yllä mukavuuslämpöä ja putkistossa tulee kiertämään tavallista viileämpi, arviolta 24-asteinen vesi. Erikoissementtipohjaisesta lattiavalusta tehtiin mahdollisimman ohut varaavan kivimassan välttämiseksi ja uusi, joustava askeläänieriste pehmentää sen tuntua. Iso osa lattia-alasta tullaan laatoittamaan ja taloautomaatio saa tärkeän roolin lattialämmön ohjauksessa.

– Ajatuksena on, että tavallista matalampi lattialämpö riittää mukavien olosuhteiden luomiseen. Toivomme voivamme taloautomaation avulla kumota käsityksen kivilattian sopimattomuudesta passiivitaloon, kun vesi ei kierrä lattiassa turhaan, Tero kertoo.

Kaikki talon valaisimet ovat LED-valaisimia, mikä pienentää sähkölaskua ja viilennyksen tarvetta. Jälleen energia on hallinnassa, kun valaisimet tuottavat valoa ja lämmitysjärjestelmä lämpöä eivätkä tehtävät sekoitu. Valmiissa talossa tullaan näkemään myös pieniä kekseliäitä uutuuksia.


Kysy, mieti ja kyseenalaista

Asunto tai omakotitalo on suuri sijoitus. Voiko sen kanssa lähteä tekemään kokeiluja? Hanna ja Tero ovat tehneet Unelmansa eteen hurjasti työtä. Projektissa on hyödynnetty kaikki saatavilla oleva ammattisuunnitteluapu, mutta silti tiedonhankinta kaikkine selvityksineen, messukäynteineen ja seminaareineen on vienyt lukemattomia tunteja. Uudet ideat eivät herätä rakentajissa pelkoa, vaan halun selvittää tarkemmin, mistä on kyse ja onko lupauksilla katetta.

– Olemme harkinneet pitkään ja hartaasti jokaista ratkaisua. Tiedon löytäminen on ollut haasteellista ja kaikki on pitänyt varmentaa useammasta tahosta. Usein tuntuu, että seuraava homma on selvä, mutta asian lisämiettiminen nostaa uusia kysymyksiä. Etukäteissuunnittelua vaikeuttaa myös se, että vuosi sitten tehty suunnitelma on tänään jo paikoin vanha. Markkinoille tulee koko ajan sellaista uutta, josta viime vuonna ei tiennyt kukaan.

– Yksi perustava idea on ollut uudelleenkäytettävyys. Aluksi se tarkoitti lähinnä sitä, että emme rakenna kantavia väliseiniä. Nyt kyse on jo siitä, että kaikki uudet ja kokeilevat jutut tehdään siten, että ne voidaan tarvittaessa ohittaa, korvata tai vaihtaa. Toki luotamme huolella tekemiimme ratkaisuihin, mutta jätämme silti varauksen muutoksille.

Passiivitalon raameihin mahtuminen on tavoite, joka Villa Unelmassa näyttää toteutuvan varsin helposti. Matkan varrella kestävä kehitys on noussut yhä tärkeämmäksi ajatukseksi. Unelmassa on painotettu erityisesti käytännön asumisen energiatehokkuutta – materiaalien valmistus- ja logistiikkaketjun hiilijalanjälkiä ei ole tarkasti laskeskeltu.

Vuotta viisaampana

Oma pää joutuu töihin erityisesti silloin, kun tehdään jotakin ajan rakennustavoista poikkeavaa. Hannan isästä, rakennusalan ammattilaisesta, on ollut suuri hyöty ratkaisujen edellyttämissä kriittisissä pohdinnoissa. Hanna ja Tero kehottavatkin vastaavaan hankkeeseen ryhtyvää valmistautumaan tiedon hankinnan vaikeuteen ja sen huolelliseen suodattamiseen. Liikkeellä on paljon myyntipuheita ja asioita, joista ei vain vielä ole vakuuttavaa tietoa saatavilla.

– Jo projektimme kuluessa passiivitaloasia on virallisesti edennyt. Järvenpäässä järjestetyssä energiatilaisuudessa törmäsimme suunniteltuihin rakentamismääräyksiin, jotka edellyttävät jo muutaman vuoden kuluttua tämän päivän passiiviluokan taloja, Tero kuvaa kehityksen tahtia.

Talon rakentaminen aloitettiin kesällä 2008 ja sen arvioidaan valmistuvan juhannukseksi 2010. Kaiken kaikkiaan vuodesta on jäänyt hyvä mieli. Pieniä takaiskuja muistellaan nuotion ääressä ja isommista oppi pääsee takataskuun. Työ on silti vielä kesken eikä selvitettävien asioiden määrä toistaiseksi ole vähenemään päin.

– Olemme joviaalia joukkoa ja projekti-ilmapiirimme on kannustava. Kaikki saavat esittää ideansa, jotka käydään läpi ja niistä potentiaaliset tutkitaan tarkemmin. Olemme edelleen avoimia hyville ja toimiville ehdotuksille, Hanna vinkkaa.

Unelman hinta

Rahalla saa ja hevosella pääsee, ajattelee moni. Hannan ja Teron taloa ei rakenneta suurella perinnöllä, vaan työläislompakkojen elastisuudella. Eihän Villa Unelma säästöprojekti ole, mutta ei toisaalta aivan mahdotonkaan. Hanna ja Tero uskovat tässä vaiheessa kustannusten vastaavan suunnilleen samankokoisen laadukkaasti rakennetun talon neliöhintaa. Ja toisaalta, kun Hanna ja Tero koekaniineina tarjoavat testialustan innovaatioille, ne pääsevät koekäyttöön, tulevat yleisölle tutuiksi, päätyvät lopulta suurtuotantoon ja muuttuvat kohtuuhintaisiksi.

Kiinnostuitko Hannan ja Teron Villa Unelma –projektista?
Blogissa voit seurata, mitä työmaalla tapahtuu ja mitä nyt pohditaan. www.villaunelma.fi

Suomela.fi seuraa talon vaiheita ja kertoo lopulta, minkälaista on asua Villa Unelmassa.

Seuraa rakennnuspäiväkirjaa Suomelan sivuilla >