U-arvo eli lämmönläpäisykerroin

Teksti Anna-Maria Wasenius

kuvaa rakennusosaa läpäisevän lämpövirran tiheyttä eli toisin sanoen rakennusosan lämmöneristyskykyä. Mitä pienempi on u-arvo, sitä parempi on lämmöneristys. Suomen rakentamismääräyskokoelma määrittelee u-arvojen vähimmäisvaatimukset perustasoisen rakennuksen eri rakennusosille. Määräykset tulevat kiristymään vuonna 2010 ja uudelleen vuonna 2012.

Vertailutietoa u-arvoista:

Rakennusosa    Vähimmäisvaatimus    Vähimmäisvaatimus (2010 ->)

Ulkoseinä          0,24                                0,17
Yläpohja            0,15                                0,09
Alapohja            0,19/0,24                      0,17/0,16
Ikkunat             1,4                                  1,0
Ovet                  1,4                                  1,0

Matalaenergiataloksi määritellään rakennus, jonka lämpöhäviö on määrätyn verran vähemmän kuin rakennukselle määritelty virallinen vertailulämpöhäviö. Vuoden 2007 määräyksissä matalaenergiarakennuksen lämpöhäviö saa olla enintään 60 % vertailulämpöhäviöstä ja vuodesta 2010, yleisten määräysten kiristyessä, tuo prosentti on 85 %. Rakennuksen lämpöhäviö on vaipan, vuotoilman ja ilmanvaihdon yhteenlaskettu lämpöhäviö. Jonkin laskennassa käytetyn osa-alueen ollessa vertailuarvoja heikompi, se on tasattava toisella osa-alueella.

Asiaan voi tutustua paremmin Ympäristöministeriön sivuilta löytyvän Tasauslaskimen avulla >

Passiivitalolle (passivehouse.vtt.fi/) on asetettu energiantarpeen tavoite eli raja, jonka rakennus saa kokonaisuudessaan kuluttaa energiaa tilojen lämmittämiseen. Keinoja, joilla tavoite saavutetaan, ei toistaiseksi ole rajattu. Etelä-Suomessa energiantarpeen tavoite on 20 kWh:ta neliömetriä kohden vuodessa eli neljänneksen nykyisten uusien talojen kulutuksesta.

Lähde: www.finlex.fi

 


Hanna ja Tero menivät naimisiin joulukuussa 2006 Unelman päivänä – siitä nimi kodille.

U-arvo eli lämmönläpäisykerroin

Teksti Anna-Maria Wasenius

kuvaa rakennusosaa läpäisevän lämpövirran tiheyttä eli toisin sanoen rakennusosan lämmöneristyskykyä. Mitä pienempi on u-arvo, sitä parempi on lämmöneristys. Suomen rakentamismääräyskokoelma määrittelee u-arvojen vähimmäisvaatimukset perustasoisen rakennuksen eri rakennusosille. Määräykset tulevat kiristymään vuonna 2010 ja uudelleen vuonna 2012.

Vertailutietoa u-arvoista:

Rakennusosa    Vähimmäisvaatimus    Vähimmäisvaatimus (2010 ->)

Ulkoseinä          0,24                                0,17
Yläpohja            0,15                                0,09
Alapohja            0,19/0,24                      0,17/0,16
Ikkunat             1,4                                  1,0
Ovet                  1,4                                  1,0

Matalaenergiataloksi määritellään rakennus, jonka lämpöhäviö on määrätyn verran vähemmän kuin rakennukselle määritelty virallinen vertailulämpöhäviö. Vuoden 2007 määräyksissä matalaenergiarakennuksen lämpöhäviö saa olla enintään 60 % vertailulämpöhäviöstä ja vuodesta 2010, yleisten määräysten kiristyessä, tuo prosentti on 85 %. Rakennuksen lämpöhäviö on vaipan, vuotoilman ja ilmanvaihdon yhteenlaskettu lämpöhäviö. Jonkin laskennassa käytetyn osa-alueen ollessa vertailuarvoja heikompi, se on tasattava toisella osa-alueella.

Asiaan voi tutustua paremmin Ympäristöministeriön sivuilta löytyvän Tasauslaskimen avulla >

Passiivitalolle (passivehouse.vtt.fi/) on asetettu energiantarpeen tavoite eli raja, jonka rakennus saa kokonaisuudessaan kuluttaa energiaa tilojen lämmittämiseen. Keinoja, joilla tavoite saavutetaan, ei toistaiseksi ole rajattu. Etelä-Suomessa energiantarpeen tavoite on 20 kWh:ta neliömetriä kohden vuodessa eli neljänneksen nykyisten uusien talojen kulutuksesta.

Lähde: www.finlex.fi

 


Villa Unelma

Teksti Tero Niemi ja Hanna Castrén-Niemi.

Edistyksellinen uudiskohde, passiivitalo-luokitus, ei voi muuten sanoa passiiviseksi, päinvastoin. Yksi ”työnimi” aktiivitalo, koska (lähes) kaikkea ohjataan aktiivisesti/automaattisesti, ohjauksella tavoitellaan energiasäästöjä, missään ei kulu energiaa turhaan.

Avainasemassa on rakenteiden lisäksi ehdottoman tarkka rakentaminen, jokaisen yksityiskohdan miettiminen ja ennakkoluuloton asenne uusia innovaatioita kohtaan.

 • Alapohja 300mm EPS + 50 mm FinFoam u-arvo 0,08 (eristeet maata vasten, lämmin alapohja kytketty ilmastointiin).
 • Seinät 350mm EPS-valuharkko (u-arvo 0,14) + lisäeriste EPS 5-15 cm lopullinen kokonais u-arvo alle 0,1.
 • Ikkunat PVC-karmilliset u-arvo 0,75.
 • Yläpohja 340mm uretaanilevyä u-arvo 0,072.
 • Ovet u-arvo 0,63.
 • Vaippa mallia ”termospullo”, ilmanvuotoluku lähelle 0
 • Todella korkea ilmanvaihdon energian talteenoton hyötysuhde, todistetusti 🙂
 • Annamme mm. Kuumakuntien ilmastostrategialle kasvot uudisrakentamisessa, konkretiaa, että tiukkoihinkin tavoitteisiin pääsy on jo mahdollista jo tänä päivänä.
 • Otamme ilmastokysymykset, energiankierrätyksen ja – säästön oikeasti mukaan rakentamisen jokaisella osa alueella..
 • Toteutuneen energiankulutuksen ja tuoton mittaus on mahdollista ja olemme valmiita toimittamaan tiedot yleiseen jakeluun (mittarit vielä hakusessa *vinkvink*)
 • Vältämme varaavia (lue hallitsemattomia) massoja, varaamme energiamme vesivaraajiin (2 kpl 1500l ja 300l), viilennystarve estetään mm. ulkopuolisilla automaattisilla Säleverhoilla (12/24V). Myös ilmanvaihdon uudenlaisella hallinnalla kontrolloidaan yli/alilämpöä.
 • Talon lämmityksen hoitaa sitä varten suunnitellut Järjestelmät, eivät esim. valaisimet ( LED 12/24V ) . Aurinkokeräimemme (n.10m2) suunnattu niin, että saamme lämmintä vettä maaliskuun alkupuolelta aina lokakuun loppupuolelle. Aurinkoenergian vähetessä peliin astuu täysin automaattinen vesikiertoinen pellettitakka (malli vielä hakusessa *vinkvink*)
 • Edistyksellinen Lukitusjärjestelmä
 • Edistyksellinen taloon integroitu AV-järjestelmä
 • Edistyksellinen taloon integroitu turvajärjestelmä
 • Aina tyylikkään linjakas rivipeltikatto
 • Kaikki ”mahdolliset” suunnittelijat mukana projektissa lopputuloksen maksimoimiseksi (mm. Ympäristöenergia-, Sisustus-, Keittiö-, Valaisu-, akustointi-, pihasuunnittelija…)
 • Osoitamme, että tulevaisuuden energiapihiin asumiseen ei tarvitse liittyä teknologiasta luopumista, eikä omia kasvimaita 🙂
 • Aurinkopaneleiden/Tuulimyllyn (sähkö) hankkiminen harkinnassa (vaatisi akuston tai kahdensuuntaisen sähköliittymän ja innovattivisen yhteystyökumppanin) tavoitteena olisi plusenergiatalo.

Tekniset ratkaisut saavat jatkoa projektin edetessä.