Vakavien sähkötapaturmien määrä lisääntyi viime vuonna

Talo

Sähkötapaturmissa sai viime vuonna surmansa kolme henkilöä. Luku on suurin sitten vuoden 2006, jolloin sähkötapaturmissa menehtyi neljä henkeä. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kesäkuussa valmistuneiden tilastojen mukaan myös vakavien, työkyvyttömyyteen johtaneiden sähkötapaturmien määrä kasvoi viime vuonna selvästi edellisvuosista.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n tekninen johtaja Esa Tiainen on huolestunut kuolemaan johtaneiden tapaturmien määrän kasvusta. Viime vuonna sähkötapaturmissa menehtyi yksi ammattilainen ja kaksi maallikkoa.

– Viimeisen kymmenen vuoden aikana on lähes joka vuosi kuollut yksi sähköalan ammattilainen sähkötapaturmassa. Koko 1990-luvun aikana tällaisia tapauksia ei ollut kuin yksi, Tiainen kertoo.

Alajärven 400 kV:n sähköasemalla työskennellyt 22-vuotias kytkinlaitosasentaja menehtyi marraskuussa saatuaan tappavan sähköiskun puutteellisesti maadoitetusta mittalaitteesta. Toinen kuolemaan johtunut tapaturma sattui syyskuussa omakotitalon pihalla, missä virheellisesti kytketystä jatkojohtokelasta tullut sähköisku aiheutti käyttäjän kuoleman. Myös Turussa viime vuoden toukokuussa sattunut tapaus, missä 23-vuotias mies kuoli pudottuaan kävelysillalta junan katolle, tilastoitiin sähkötapaturmaksi.

Vuonna 2010 Tukesin tietoon tuli yhteensä 78 sähkötapaturmaa, joista 51 sattui maallikoille ja 27 ammattilaisille. Maallikoidenkin tapaturmien määrä on kasvanut Tiaisen mukaan huolestuttavasti, sillä vuosina 2006–2009 maallikoille sattui vain 37–42 tilastoitua sähkötapaturmaa vuodessa.

– Tämä on ikävä kehityssuunta. Väärin valitut, asennetut ja käytetyt sähkölaitteet voivat aiheuttaa turvallisuusriskin ja siksi sähköasennustyöt tulee aina jättää sähköalan ammattilaisille, Esa Tiainen muistuttaa.

Viranomaisten ja verkonhaltijoiden velvollisuutena on ilmoittaa vakavista sähkötapaturmista Tukesille, mutta lievemmät ja varsinkin vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat jäävät kuitenkin usein ilmoittamatta. Todellisuudessa vakaviakin sähkötapaturmia tapahtuu vuosittain selvästi tilastoitua enemmän, arvelee Tiainen.

 

Lähde: Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Julkaisuun liitetyt avainsanat:

sähkö turvallisuus


Artikkelin aiheeseen liittyviä yrityksiä: