Aurinkopaneelin sijoittelu – uusi karttapalvelu kertoo parhaat paikat

Lämmitys

Aurinkopaneelin sijoittelu ja hukkalämpö paljastuvat HSY:n uudesta karttapalvelusta. Katso ja etsi parhaat aurinkolämpökohteet!

Jaa sosiaalisessa mediassa

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on julkaissut verkkosivuillaan uuden avoimen datan karttapalvelun tammikuussa julkaistun hakupalvelun rinnalle. Karttapalvelusta käy esimerkiksi ilmi, minne pääkaupunkiseudulla on auringon säteilyenergian kannalta perusteltua asentaa aurinkopaneeleja. Palvelu on käytettävissä osoitteessa http://kartta.hsy.fi.

Karttapalvelussa on tarjolla avointa paikkatietoa muun muassa energiatehokkuudesta, maankäytöstä ja rakennuksista sekä väestöstä ja asumisesta.

– Uudessa karttapalvelussa voi tarkastella suoraan kartalla esimerkiksi oman kotitalonsa aurinkosähköpotentiaalia. Palvelu mahdollistaa sen, että kuka tahansa voi tutustua tuotettuun ympäristötietoon helposti ilman erikoisohjelmia. Näin tiedot palvelevat mahdollisimman montaa eri kohderyhmää, kuvailee paikkatietoasiantuntija Henna-Kaisa Räsänen HSY:stä.

Palvelusta ilmenee paras aurinkopaneelin sijoittelu ja rakennusten aurinkosähköpotentiaali

Aurinkosähkön osalta palvelu paljastaa ne katon osat, jotka saavat riittävästi auringon säteilyä, jotta niille olisi teknisesti perusteltua asentaa aurinkopaneeli. Auringon säteilyenergian laskennassa on otettu huomioon katon muoto ja suunta sekä puiden ja toisten rakennusten aiheuttamat varjostukset. Lisäksi on otettu huomioon pilvisyyden vaihtelu eri vuodenaikoina. Palvelu sisältää arvion aurinkosähkön vuosituotosta.

Aurinkosähköpotentiaalin laskenta on valmis Helsingin ja Vantaan osalta, mutta Espoon ja Kauniaisten kohdalla mallinnus on vielä kesken.

– Jatkossa avoimen datan karttapalvelusta löytyy tietoa pääkaupunkiseudun jokaisen rakennuksen aurinkosähköpotentiaalista, Räsänen sanoo.

Karttapalvelu kertoo kattojen lämpösäteilystä Helsingissä

Aurinkopaneeli - aurinkoenergia

Aurinkoenergia on päästötöntä ja ehtymätöntä ja kiinnostaa siksi yhä useampaa ympäristötietoista kuluttajaa. Kuva: jbolhuis

HSY:n karttapalvelu sisältää myös tiedot kattojen lämpökamerakuvausten tuloksista maaliskuulta 2015. Palvelusta ilmenee, kuinka paljon katot säteilevät lämpöä Helsingissä. Lämpösäteilyn määrä ei suoraan kuvasta katon eristyksen laatua tai tasoa, sillä lämpösäteily riippuu katon muodosta, rakenteesta ja alapuolisen huoneen lämpötilasta.

Tulosten tulkinnan helpottamiseksi lämpökuvauksessa oli mukana noin sata vapaaehtoista helsinkiläistä. He mittasivat kotinsa sisälämpötilan kuvauksen aikana sekä ilmoittivat oman kattonsa ominaisuudet kuten katon ja eristyksen materiaalit. Vapaaehtoisten antamien eristykseen vaikuttavien tietojen avulla lämpökuvauksen tuloksista muodostettiin karttapalveluun tulkinta-avain. Sitä käyttäen voi kattonsa ominaisuuksien perusteella selvittää, mitä omalta katolta mitattu lämpösäteily tarkoittaa eristyksen laadun kannalta. Vaikka ei tarkasti tuntisikaan katon ominaisuuksia, voi yhden rakennuksen suhteellisista lämpösäteilyn eroista päätellä mahdollisia katon lämpövuotoja.

Karttapalvelussa on mahdollista tarkastella useita aineistoja päällekkäin

Haluamansa karttanäkymän voi tallentaa kuvana tai pdf-dokumenttina. Aineistot ovat myös ladattavissa avoimena datana omalle tietokoneelle tarkempia analyysejä varten. Aurinkosähköaineisto ja lämpökamerakuvaus ovat toteutettu osana eurooppalaista DECUMANUS (Development and Consolidation of Geospatial Sustainability Services for Adaptation of Environmental and Climate Change Urban Impacts) -hanketta. Sen tavoitteena on tuottaa kaupunkisuunnittelijoille ja päätöksentekijöille palveluja, joiden avulla paikkatietotuotteiden hyödyntäminen ilmastostrategioiden ja kestävän suunnittelun toteuttamiseksi tehostuu.

Karttapalvelun löydät täältä >

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

aurinkolämpö aurinkopaneeli aurinkosähkö hukkalämpö


Artikkelin aiheeseen liittyviä yrityksiä: