Aika

Jos suinkin voit, suunnittele rakentamisellesi väljät ja joustavat aikataulut. Aina tulee kuitenkin yllätyksiä ja muutoksia, joihin et ole voinut varautua. Et voi esimerkiksi juuri mitään sille, jos rakennusmiehet eivät saavukaan rakennuksellesi sovittuna ajankohtana, koska heillä on urakka kesken toisella työmaalla. Muista myös, että kustannuksilla on tapana nousta sitä suuremmiksi, mitä kiireemmällä joudut rakentamaan.

Budjetti

Miten aiot rahoittaa rakentamisen? Tee laskelmia siitä, kuinka paljon tarvitset lainaa ja pyydä tarjoukset monesta eri pankista. Millaiset takaukset tarvitset lainalle? Jos myyt nykyisen asuntosi, pyydä hinta-arvio kiinteistönvälittäjältä ja anna asuntosi riittävän ajoissa myyntiin. Ota laskelmissasi huomioon mahdolliset väliaikaisesta asumisesta aiheutuvat vuokrakulut. Laadi rakentamisellesi budjetti ja tarkista urakan edetessä, että pysyt siinä.

Hankinnat

Kun suunnitelmasi alkavat hahmottua, voit vertailla talopakettien sisältöjä ja pyytää tarjoukset. Pyydä tarjoukset rakennusmateriaaleista, laitteista ja muista tarvikkeista. Muista hankintoja tehdessäsi, että tavoitteenasi on rakentaa pitkäikäinen ja vähän energiaa kuluttava talo.

Jätevesien käsittely

Kunta huolehtii jätevesien viemäröinnistä kaavoitetulla alueella, mutta jos tonttisi sijaitsee haja-asutusalueella, sinun on huolehdittava asiasta itse kunnan viranomaisten hyväksymällä tavalla.

Katselmukset ja tarkastukset

Työt saat aloittaa tontilla vasta kun rakennuslupa on lainvoimainen. Anna vastaavan työnjohtajan tehtäväksi hoitaa tarvittavien ilmoitusten teko kunnan rakennusvalvontaan. Työnjohtaja voi tilata myös tontilla ja rakennuksella tarvittavat katselmukset ja tarkastukset. Ensimmäiseksi tontilla on pidettävä aloituskokous, jossa osallistuvat rakentajan ja vastaavan mestarin lisäksi pääsuunnittelija ja kaupungin edustaja.

Kodin käyttö- ja huolto-ohje

Ryhdy jo rakentamisen alkuvaiheista lähtien täyttämään kodin huolto-ohjekansiota. Talopaketin mukana tuleva päiväkirja ei yksin riitä, vaan tarvitset tuotteiden, materiaalien ja laitteiden tiedot ja hoito-ohjeet. Ne saat tavarantoimittajilta ja urakoitsijoilta. Huoltokansio on talosi käyttöohje, ja sen on oltava kunnossa, kun rakennuksella tehdään lopputarkastus.

Liittymät

Tarvitset tontillesi vesijohto-, hulevesi- ja jätevesiviemäriliittymät, sähkö-, tietoliikenne- ja lämmitysmuodon valinnasta riippuen ehkä myös kaukolämpöliittymän, kenties kaapelitelevisioliittymän. Sähköä tarvitset jo rakennusaikana. Varaa paikka jäteastioille. Tontilla tarvitaan tilaa myös tarvikkeiden rakennusaikaiseen varastointiin.

Luvat

Rakennusluvan hakemista varten tarvitset monenlaisia papereita: suunnitelmia, selvityksiä, luonnoskuvia ja piirustuksia. Voit antaa lupa-asioihin liittyvät asiat pääsuunnittelijan tehtäväksi. Lisätietoja saat kuntasi rakennusvalvonnasta.

Jos tontilla on vanhoja rakennuksia, jotka haluat purkaa, tarvitset toimenpide- tai purkuluvan.

Lämmitysmuodon valinta

Jotta Suomi täyttää EU:n asettamat tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, uudet talot on rakennettava ns. matalaenergiataloiksi, tulevaisuudessa ehkä jopa passiivienergiataloiksi. Voitko liittyä kauko-, tai maalämpöverkkoon tai hyödyntää talon lämmittämiseen ilmaista energiaa, kuten auringonvaloa? Kaikilta uudisrakennuksilta vaaditaan energiatodistus. Sen antaa pääsuunnittelija.

Maanrakennus- ja pihatyöt

Tontilla on teetettävä maaperätutkimus, jotta tiedetään, millaiset perustukset talolle on rakennettava. Tarvitaanko paalutusta tai kallioperän räjäytystä? Maaperätutkimuksen perusteella laaditaan perustamislausunto, jota tarvitaan rakennuslupaa haettaessa.

Onko tontilta raivattava puita? Jonkinlainen alustava puutarhasuunnitelma olisi hyvä olla olemassa jo alussa, jotta tontilta ei hävitettäisi turhaan puita.

Radon

Onko maaperässä radonia? Paneudu radonin torjuntaan, etenkin jos rakennuspaikkakunnallasi on mitattu kohonneita radon-pitoisuuksia. Lisätietoja saat Säteilyturvakeskuksesta.

Sopimukset

Sovi kaikista asioista kirjallisesti, jotta sinulla on mustaa valkoisella siitä, mitä on sovittu maksuista ja miten esimerkiksi erilaiset vastuut työmaalla jakautuvat.

Tekijät

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakentamiseen ryhtyvä hankkii avukseen pätevät tekijät. Palkkaa hankkeellesi jo alkuvaiheessa pääsuunnittelija, joka voi toimia myös rakennussuunnittelijana. Lisäksi tarvitset ainakin rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijan sekä vastaavan työnjohtajan.

Voit tarvita valvojan myös vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtotöille. Lisäksi kodin valaistuksen, hälytys- ja turvaratkaisujen sekä puutarhan ja talon sisustuksen suunnittelussa kannattaa käyttää ammattilaisia, jos siihen vain on mahdollisuus.

Kuntasi rakennusvalvontaviranomaiset ja kokeneet rakentajat ovat hyviä tietolähteitä, kun etsit työmaallesi päteviä suunnittelijoita, vastaavaa työnjohtajaa ja muita ammattilaisia. Jos paikkakunnallasi on Rakennuskeskus, saat apua myös sieltä.

Päätä mitä rakennat itse ja mitä teetät ulkopuolisilla urakoitsijoilla. Lyö lukkoon aikataulut urakoitsijoiden kanssa niin pian kuin mahdollista, sillä osaavista ammattilaisista on kova kilpailu. Puhu myös sukulaisistasi ja ystävistäsi talkooapua tontille.

Jos ostat työsuorituksia yrityksiltä, tarkista että kaupparekisteristä, että yritys on todella rekisteröity. Ellei firmaa ole, tekijät tulkitaan työntekijöiksesi, joista joudut maksamaan eläke- ja vakuutusmaksuja.

Tiedottaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeesta on tiedotettava naapureille. Voit antaa työn kunnan viranomaisten tehtäväksi maksua vastaan tai hoitaa asian itse näyttämällä suunnitelmasi ja rakennuslupakuvat naapureille ja pyytämällä heiltä allekirjoitukset kunnan rakennusvalvonnasta saataviin lomakkeisiin.

Tontti

Ostatko oman tontin vai hankitko vuokratontin? Tiedot vapaista vuokratonteista saat kunnan kaavoitus- tai rakennusviranomaisilta. Ota selvää hakuprosessista: voiko tontin varata heti, vai onko haku esimerkiksi kerran vuodessa.

Tutki tontteja vertaillessasi niin sanottuja virallisia tonttikarttoja. Niissä kerrotaan tonttia koskevista asemakaavamääräyksistä, rakentamismääräyksistä ja -ohjeista. Tonttikartasta selviävät myös tontin korkeussuhteet sekä katu- ja putkistotiedot. Myös tontin koko, muoto, maaperä ja tontin ilmansuunnat vaikuttavat suunnitteluun.

Työkalut

Kaikkea ei kannata välttämättä hankkia omaksi, mutta panosta laatuun. Työ sujuu nopeammin ja työn laatu on parempaa, kun käytössäsi ovat asianmukaiset työkalut. Työkaluja voi myös lainata, vuokrata, ostaa porukalla tai käytettynä.

Vakuutukset

Hanki rakennuksellesi palo- ja varkausvakuutus ja rakennuksella ahkeroiville – myös talkoolaisille – tapaturmavakuutukset. Työntekijöitä varten tarvitaan myös eläkevakuutus. Lisätietoja saat vakuutusyhtiöistä.

Hyvin suunniteltu hanke etenee aikataulussa

Mieti rakennusalan ammattilaisten ammattitaitoa hyväksikäyttäen, missä järjestyksessä työt rakennuksellasi tehdään. Mitä paremmin pystyt suunnittelemaan ja aikatauluttamaan oikein rakentamisen eri työvaiheet, sitä suuremmalla todennäköisyydellä kaikki sujuu niin kuin olit ajatellut. Päivitä suunnitelmaa jatkuvasti, sillä jos ja kun muutoksia tulee, ne vaikuttavat yleensä moniin asioihin.

Kunta neuvoo rakentajaa

Kysy rohkeasti neuvoja ja apua rakennuspaikkakuntasi viranomaisilta. Heillä on tietoa, kokemusta ja asiantuntemusta, jota kannattaa käyttää hyväksi.

Monet kunnat ovat laatineet rakentajan avuksi oppaan, joka kertoo oman kunnan käytännöistä. Tämän artikkelin kirjoittamisessa ovat olleet avuksi mm. Vaasan, Hämeenlinnan ja Oulun pientalorakentajille laatimat ohjeet.

Rakennuskeskukset Helsingissä, Oulussa, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa antavat neuvoja pienrakentajille. Niissä järjestetään mm. rakentajakursseja ja myydään rakennusalan sopimuslomakkeita ja kirjallisuutta.

Artikkelin asiantuntijana on toiminut rakennusmestari Johan Anderson Vaasan Rakennuskeskuksesta, (06) 317 1225, www.vaasanrakennuskeskus.fi.