Pientalojen kauppoja tehtiin vuonna 2010 yhteensä 17 160, nousua edellisvuodesta on 17 prosenttia. Eniten omakotikauppoja tehtiin vuonna 2005, jolloin 18 000 taloa vaihtoi omistajaa. Hinnat nousivat kaava-alueilla seitsemän prosenttia ja haja-asutusalueilla kuusi prosenttia. Omakotikiinteistön keskihinta kaava-alueilla oli Espoossa 435 000 € (nousua 9 %), Helsingissä 392 500 € (+14 %), Vantaalla 305 000 € (+11 %), Tampereella 240 000 € (+12 %), Kuopiossa 217 350 € (+1 %) ja Oulussa 208 000 € (+17 %). Tässä mainitut hinnat ovat mediaanihintoja.Vuonna 2010 pientalotontteja myytiin 7 670 kappaletta, mikä on yhdeksän prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Yksityisten myymien tonttien neliöhinnat nousivat 26 prosenttia asema-kaava-alueilla, samoin kuntien myymien tonttien hintataso on noussut 22 prosenttia. Keskihinnan kasvu johtuu osin siitä, että kauppaa käydään taas kasvukeskuksissa. Helsingissä yksityisten myymien kaavatonttien keskihinta sitovan tonttijaon asemakaava-alueilla oli 1 020 euroa per kerrosneliömetri (nousua 24 %), Espoossa 870 €/k-m2 (+22 %), Vantaalla 592 €/k-m2 (+22 %) ja Tampereella 510 €/k-m2 (+6 %).

Tässä tiedotteessa mainitut hinnat ovat mediaanihintoja. Tiedot perustuvat Maanmittauslaitoksen ylläpitämään kiinteistöjen kauppahintatilastoon.

Tilasto verkossa:

Koko tilastojulkaisu löytyy Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta osoitteesta

http://www.maanmittauslaitos.fi/kauppahintatilastot