Helmikuussa 2008 rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 27,6 prosenttia edellisvuoden helmikuuhun verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakentamisen liikevaihtokuvaajan ennakkotiedoista.
Talonrakentamisyritysten liikevaihto kasvoi joulu-helmikuussa 15,7 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisyritysten 15,9 prosenttia vuodentakaiseen ajanjaksoon nähden.
Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 8,5 prosenttia joulu-helmikuussa vuodentakaiseen joulu-helmikuuhun verrattuna. Talonrakennusyritysten myynnin määrä vastaavalla ajanjaksolla kasvoi 8,5 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 8,2 prosenttia. Helmikuussa 2008 rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 19,5 prosenttia vuoden 2007 helmikuuhun verraten. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi helmikuussa 18,5 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten myynnin määrä 24,6 prosenttia vuoden 2007 helmikuuhun verraten.
Yritysten myynnin määrä-indeksi lasketaan poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus. Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2007 helmikuusta vuoden 2008 helmikuuhun 4,6 prosenttia.
Rakennusyritysten liikevaihdon trendit
Lähde: Tilastokeskus