Työ

   

Hakemus palkkatuesta. Yritys, muu yhteisö, kunta tai kuntayhtymä, yksityinen työnantaja (TM321)    

   

Hakemuksella voi yritys, muu yhteisö, kunta tai kuntayhtymä tai yksityinen työnantaja hakea palkkatukea. Tuen myöntäminen perustuu työvoimatoimiston harkintaan. – [ Työministeriö ]
linkki
Hakemus starttirahasta (TM325)    

   

Työvoimatoimisto voi myöntää työllistämistukea eli starttirahaa työttömälle, joka ryhtyy yrittäjäksi. Starttirahan tarkoituksena on yrittäjän toimeentulon turvaaminen yritystoiminnan käynnistyessä. – [ Työministeriö ]
linkki    

   

Hakemus työllistämistuesta ja ylläpitokorvauksesta työelämävalmennukseen (TM334)    

   

Työvoimatoimisto voi myöntää työttömälle työnhakijalle työllistämistukea ja ylläpitokorvausta työpaikalla tapahtuvaan työelämävalmennukseen. – [ Työministeriö ]
linkki    
Jatkohakemus starttirahasta (TM352)    

   

Haetaan jatkoaikaa strattirahan maksamiselle. – [ Työministeriö ]
linkki

   

Koulutustukihakemus (TM604)    

   

Koulutustukihakemus – [ Työministeriö ]
linkki    

   

Omatoimisuusavustus/maksatushakemus/ennakko (TM360)    

   

Omatoimisuusavustuksen maksatushakemus,ennakko – [ Työministeriö ]
linkki    

   

Omatoimisuusavustus/maksatushakemus/loppuosa (TM361)    

   

Omatoimisuusavustuksen maksatushakemus, loppuosa. Maksatushakemus on toimitettava TE-keskuksen työvoimaosastolle kuukauden kuluessa maksujakson päättymisestä. – [ Työministeriö ]
linkki    

   

Omatoimisuusavustushakemus (TM359)    

   

omatoimisuusavustushakemus – [ Työministeriö ]
linkki    

   

Oppilaitoksen todistus koulutuspäivärahalla opiskelua varten (OPM)    

   

Oppilaitoksen todistus koulutuspäivärahalla opiskelua varten (OPM)
linkki    

   

Tilitys työllistämistuesta ja työmarkkinatuesta työnantajalle (TM350)    

   

Työllistämistuen tai työmarkkinatuen saaja tekee tilityksen kerran kuukaudessa – [ Työministeriö ]
linkki    

   

Toimeentulotukihakemus (ke6530)    

   

Toimeentulotuki on viimesijainen tuki, kun tulot ja varat eivät kata välttämättömiä menoja. Hakemus ja liitteet toimitetaan kunnan sosiaalitoimiston. – [ Kunnat ]
linkki    

   

Työkyvyttömyyseläkehakemus (EtkKela7002)    

   

Työkyvyttömyyseläkehakemus
linkki    

   

Työnhakijalomake työvoimatoimiston uusille työnhakijoille (716)    

   

Sähköisesti lähetettävä lomake uusille työnhakijoille, joiden tietoja ei vielä ole kirjattu työvoimatoimiston tietojärjestelmään. Työnhaun vireillepano edellyttää lisäksi henkilökohtaista haastattelua työvoimatoimistossa. – [ Työministeriö ]
linkki    

   

Työttömyysaikaa koskeva ilmoitus (TT2)    

   

Työttömyysaikaa koskeva ilmoitus
linkki    

   

Työttömyyseläke (EtkKela7003)    

   

Työttömyyseläke
linkki    

   

Työttömyysturvan peruspäiväraha- / työmarkkinatukihakemus (TT1)    

   

työttömyysperuspäivärahan ja työmarkkinatuen hakemus – [ Kansaneläkelaitos KELA ]
linkki