Kodin vakuutuksilla voidaan vakuuttaa kaikki kodin piiriin kuuluvat rakennukset irtaimistoineen ja piha-alueineen. Iäkkäämmällekin asuinrakennukselle kannattaa ottaa ainakin palo-, myrsky- ja varkausvahinkojen kaltaiset ennakoimattomat tilanteet kattava perusturvavakuutus. Hyödynnä vakuutusalan ammattilaisten osaaminen. ”Tyhmiäkin” voi ja kannattaa kysyä!

Laajasti kattavissa kodin täysarvovakuutuksissa rakennus irtaimistoineen vakuutetaan pinta-alatiedon perusteella. Vakuutusmaksu määräytyy sen ja mm. talotyypin, rakennusmateriaalin, lämmitystavan ja joskus myös alueellisen sijainnin perusteella. Rakennuksen ikä voi estää sen vakuuttamisen laajalla vakuutuksella. Omaisuuden vakuutusarvo on yleensä sen jälleenhankinta-arvo. Irtaimiston laaja vakuutus kattaa kaiken normaalin kotona olevan omaisuuden. Myös oman omaisuuden rikkoutumisvahinkoja voidaan korvata, esimerkiksi lasten leikkien yhteydessä särkyneitä arvokkaita esineitä. Arvoesineet – taulut, matot, metallit, korut – on syytä luetteloida vakuutushakemuksen liitteeksi.

Omavastuu vaikuttaa vakuutusmaksuun. Usein asiakas voi valita mieleisensä omavastuun muutamasta vaihtoehdosta. Jos omavastuu on pieni, vakuutusmaksu on vastaavasti suurempi.

Tarkistus muuton jälkeen. Kotivakuutus on rakennuksen osalta voimassa vakuutuskirjassa mainitussa paikassa. Toiseen rakennukseen muutettaessa tiedot on tarkistettava kohdalleen.

Vakuuttaminen on kahden kauppa. Vakuutuksenottajalla on velvollisuus huolehtia omaisuudestaan ja ehkäistä vahinkoja ennalta. Valmistautuminen palkitaan: esimerkiksi hyväksytty turvalukitus ja hälytysjärjestelmä tuovat alennusta vakuutusmaksuun.

Kodin vakuutuksiin voi liittää myös vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. Vastuuvakuutuksella voidaan kattaa vakuutuksenottajan ja hänen perheenjäsentensä ulkopuolisille aiheuttamien henkilö- ja esinevahinkojen kuluja. Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutetulle yksityishenkilönä aiheutuvia, määritellyissä tilanteissa syntyneitä asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.