Tuloveroratkaisut ja välillisten verojen kiristysten ruokkima inflaation kiihtyminen merkitsevät palkansaajan ostovoiman kasvun pysähtymistä. Tämä katkaisee 2000-luvulla vallinneen positiivisen ostovoimakehityksen. Vielä viime vuonna keskituloisen palkansaajan ostovoima kasvoi 5,3 prosenttia, mutta tänä vuonna kasvun arvioidaan jäävän 0,8 prosenttiin ja ensi vuonna nollaan.

Veronmaksajain Keskusliiton laskelmissa on veromuutosten lisäksi huomioitu ennustetut sosiaalivakuutusmaksujen muutokset, ansiotason nousu ja inflaation muutos sekä oletettu keskimääräisen kunnallisveroprosentin kiristyminen.

Veroperustemuutoksia:

– Valtion ansiotuloveroasteikon tulorajoihin noin 2,7 prosentin korotukset
– Työtulovähennyksen enimmäismäärän korottaminen 650 eurosta 740 euroon ja vähennyksen kertymäprosentin nosto 5,2 prosentista 5,9 prosenttiin
– Perusvähennyksen korotus 2 200 eurosta 2 250 euroon

Ennustetut palkansaajamaksut vuonna 2011 (suluissa vuoden 2010 tasot):

– Työeläkevakuutusmaksu, alle 53-vuotias palkansaaja 4,8 % (4,5 %), 53 vuotta täyttänyt 6,1 % (5,7 %)
– Työttömyysvakuutusmaksu 0,6 % (0,4 %)
– Sairausvakuutuksen päivärahamaksu, palkansaaja 0,83 % (0,93 %)
– Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu työtulosta 1,24 % (1,47 %)

Keskimääräisen kunnallisveroprosentin oletetaan nousevan 0,25 prosenttiyksikköä tämän vuoden 18,98 prosentista.

Vuoden 2011 ennustettu ansiotason nousu 2,8 prosenttia ja inflaatio 2,5 prosenttia (VM Taloudellinen katsaus, syyskuu 2010).

Tuloveroprosentit- ja ostovoima-liite osoitteessa www.veronmaksajat.fi

Lähde: Veronmaksajain Keskusliitto