Alla esimerkki vuonna 2008 rakennetusta omakotitalosta, jossa näkyvät pinta-ala sekä muut rakennuksen vaikuttavat ominaisuudet jälleenhankinta-arvoa laskettaessa.

Rakennuksesta määrätty kiinteistöveroprosentti Vantaalla vuonna 2009 on 0,30 %. (72 622,72 X 0,30 % = 217,87 euroa).

Vantaalla sijaitsevan kiinteistön maapohjan veroprosentti vuonna 2009 on 0,90 % (22 050,00 euroa X 0,90 % =198,45 euroa).

Esimerkkitapauksien kiinteistövero 2009 yhteenlaskettuna sekä maapohjan että yhden rakennuksen osalta on 416,32 euroa.

Asiantuntijana Virpi Nordblad, Pääkaupunkiseudun verotoimisto.