Eduskunnan päätettäväksi on tulossa syyskuun puolivälissä kiinteistöverolain muutos, joka toteutuessaan nostaisi kiinteistöverotuksen ala- ja ylärajoja. Iso joukko kuntia joutuisi nostamaan kiinteistöveroa suoraan lain nojalla. Kiinteistöverosta veromuotona ollaan tekemässä kansantalouden paikkaajaa. Paineet kiinteistöveron korotuksille kunnissa ovat suuret. Omakotiliiton kanta tähän kehitykseen on kielteinen.

Omakotiliitto on julkaissut nettiadressin osoitteessa http://www.adressit.com/ei-kiinteistoverolle . Liitto tulee luovuttamaan adressin eduskunnalle Jos olet samaa mieltä kansamme, niin vetoamme Sinuun, että käyt allekirjoittamassa liitteenä olevan adressin. Mitä enemmän allekirjoituksia saamme adressiin sitä enemmän sillä on painoarvoa. Välitäthän adressista tietoa eteenpäin.

Tule katkaisemaan yhdessä kiinteistöveron korotuskierre!

Edunvalvontaterveisin,

Suomen Omakotiliitto ry

Siirry nettiadressiin >

 

Lisäinfoa:

Kiinteistöveron korotuskierre katkaistava

Kiinteistövero kohdistuu välttämättömään perustarpeeseen, asumiseen. Pientaloasumisen yleinen kustannustason nousu on iso taakka asukkaille. Kiinteistöverosta on korotusten myötä syntymässä asumisen este esimerkiksi pienituloisille eläkeläisille. Kiinteistöverosta ei saa tehdä uutta kunnallista varallisuusveroa. Pienkiinteistöt on hankittu asumista varten, ei sijoitusmielessä.

Me adressin allekirjoittajat vaadimme, että kiinteistöverolain ala- ja ylärajojen korotuksista luovutaan ja lain sisältämä alaraja lasketaan nollaan kunnallista itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

——-

Eduskunta saa käsiteltäväkseen hallituksen esityksen kiinteistöverolain muuttamisesta. Valtiovalta aikoo nostaa laissa määriteltyjä kiinteistöveron ala- ja ylärajoja. Tämän seurauksena useat kunnat joutuisivat nostamaan omaa kiinteistöveroprosenttiaan. Lainmuutos velvoittaa kuntia siitä riippumatta, miten ne itse haluaisivat rahoittaa taloutensa. Kiinteistöverolain muutos tulisi esityksen mukaan voimaan vuonna 2010.

Asunto on usein kansalaisen ainoa iso varallisuusyksikkö. Pientaloja ei osteta sijoituskohteeksi, vaan asumista varten. Asuminen ei aikanaan ollut varallisuusveron kohteena, mutta nyt asumista verotetaan kiinteistöverotuksessa entistä rankemmalla kädellä.

Vuoden 2009 kiinteistöveroliput on saatu. Useimmissa tapauksissa verotus on kiristynyt viime vuoteen verrattuna, valtakunnallisesti keskimäärin 6,7 prosenttia. Kiinteistövero onkin noussut voimassaoloaikanaan noin kolminkertaiseksi. Viimeisen 15 vuoden aikana kiinteistöveron määrä on kohonnut muun muassa lähes viisi kertaa nopeammin kuin eläkkeet.

Kiinteistövero on perusteeltaan epäsosiaalista, koska se kohdistuu välttämättömään perustarpeeseen. Kiinteistövero ei tasaverona ota huomioon asukkaan veronmaksukykyä, koska vero määräytyy kiinteistön verotusarvon mukaan riippumatta kiinteistön omistajan tuloista tai varallisuudesta. Pienituloiset ovat tiukoilla asumisen kallistuessa.

Suomen Omakotiliitto puoluepoliittisesti sitoutumattomana valtakunnallisena pientaloasukkaiden edunvalvonta- ja palvelujärjestönä vaatii tällä adressilla, että eduskunta luopuu kiinteistöverotuksen korotusaikeista ja poistaa laista alarajan kokonaan.