Toimi näin, jos kiinteistöverotuspäätöksen tiedoissa on virheitä

Sisustus

Tässä ohjeita kiinteistöverotuspäätöksen erilaisten yleisimpien virheiden korjaamiseksi.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Rakennus on otettu vakituiseen asuinkäyttöön, mutta verotuspäätöksessä on mainittu muu käyttötarkoitus

Jos olet ottanut vakituiseen asuinkäyttöön rakennuksen, joka on aiemmin ollut muussa käytössä, ilmoita muutoksesta Verohallinnolle. Näin rakennuksesta määrätään kiinteistövero oikean veroprosentin mukaan.

Maapohjan pinta-ala on virheellinen

Jos omistamasi maapohjan pinta-alatiedoissa on virhe, kannattaa ensin ottaa yhteyttä kiinteistön sijaintikunnan verotoimistoon.

Jos asian selvittäminen vaatii kirjallisen korjauspyynnön, pyyntöön on hyvä liittää kopiot rakennustarkastajan leimaamista rakennuspiirustuksista, myös pystyleikkauskuvista.

Jos rakennuksesta ei ole olemassa rakennuspiirustuksia, selvitä pinta-ala muulla luotettavalla tavalla.

Kiinteistön nimi tai osoite on väärä

Kiinteistön nimi/osoite ovat vain lisätietoja, joilla ei ole vaikutusta veron määrään tai määräämiseen. Kiinteistötunnus pitää kiinteistöt järjestyksessä. Voit kuitenkin ilmoittaa kiinteistön oikean nimen/osoitteen verotoimistoon. Verohallinto pyrkii korjaamaan asian seuraavan vuoden verotuspäätökseen.

Kiinteistö on ostettu perustettavan yhtiön lukuun

Jos yhtiö on merkitty kaupparekisteriin ennen verovuoden alkua ja yhtiö on hyväksynyt tehdyn kiinteistökaupan itseään sitovaksi, tee kirjallinen korjauspyyntö verovelvollisuuden korjaamiseksi. Liitä korjauspyyntöön yhtiön hallituksen pöytäkirjaote, josta kiinteistökaupan hyväksynnän voi todeta.

Jos yhtiö on merkitty kaupparekisteriin verovuoden aikana tai sen jälkeen, kyseisen vuoden kiinteistövero määrätään sille, joka on kiinteistön hankkinut.

Jaettu kuolinpesä ei enää omista kiinteistöä

Jos perinnönjako on tehty ennen 1.1., tee verovelvollisuuden korjaamiseksi kirjallinen korjauspyyntö ja liitä perinnönjakokirja mukaan. Jos perinnönjako on tehty myöhemmin, kuolinpesä on verovelvollinen. Kopio jakokirjasta kannattaa toimittaa verotoimistoon, jotta seuraavan vuoden verotus toimitetaan oikein.

Avioeroa ja ositus

Kiinteistöverovelvollinen on se, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alkaessa.

Jos avioerosta johtuva ositus on muuttanut kiinteistön omistussuhteita jo edellisenä vuotena (tai aikaisemmin), toimita verotoimistoon kopio osituskirjasta, niin verovelvollisuustiedot korjataan.

Kiinteistö on lahjoitettu pois

Onko lahjanantaja pidättänyt itsellään hallintaoikeuden kiinteistöön? Silloin hän on kiinteistöverovelvollinen omistajan veroisena haltijana. Jos lahjoittaja ei ole pidättänyt hallintaoikeutta, tee verotuksen korjaamiseksi kirjallinen korjauspyyntö ja liitä mukaan lahjakirja.

Metsä- tai peltomaasta on määrätty kiinteistöveroa

Onko tilan pinta-ala alle kaksi hehtaaria? Vakiintuneen verotuskäytännön mukaan alle kahden hehtaarin kokoisia tiloja ei pidetä itsenäisenä maatilana. Kyseessä ei silloin ole kiinteistöverosta vapaa metsä tai maatalousmaa. Yli kahden hehtaarin maatilallakin rakennukset ja pihapiiri ovat veronalaisia.

Julkaisuun liitetyt avainsanat:

kiinteistö kiinteistövero verotus verotusarvo


Artikkelin aiheeseen liittyviä yrityksiä: