Lähde: Tilastokeskus

Liikerakentamisen volyymi supistui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 36 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Myös toimistorakentamisen ja teollisuusrakentamisen volyymit supistuivat kumpikin yli 30 prosenttia.

Julkisten palvelurakennusten volyymi muista ryhmistä poiketen kasvoi lähes 22 prosenttia vuotta aiemmasta.

Kesäkuussa uudisrakentamisen volyymi supistui vajaat 29 prosenttia vuoden 2008 kesäkuusta. Asuinrakentamisen volyymi väheni 30 prosenttia ja muun rakentamisen volyymi 28 prosenttia.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksin kolmen viimeisen kuukauden muutos, %