Vuoden 2003 lopussa Suomessa oli 2 604 000 asuntoa. Tilastokeskuksen mukaan asuntokanta kasvoi edellisestä vuodesta 29 000 asunnolla.
Päiväys: 30.11.2004

Asuntokanta sisältää myös tyhjillään ja vailla vakinaisia asukkaita olevat asunnot, joita oli vuonna 2003 noin 226 000. Vuodesta 1990 asuntokanta on kasvanut lähes 400 000 asunnolla eli noin 30 000 asunnolla vuosittain. Asuntokannan kasvu on kuitenkin hidastunut edellisistä vuosikymmenistä. Esimerkiksi vielä 1980-luvulla asuntokanta kasvoi keskimäärin 37 000 asunnolla vuosittain.

Asuntorakentaminen on keskittynyt kaupunkimaisiin kuntiin. Vuosina 1995-2003 valmistuneista asunnoista 75 prosenttia sijaitsee kaupunkimaisissa kunnissa.
Kaikista asunnoista on kerrostaloissa lähes puolet (44%) eli 1 148 000 asuntoa, vaikka väestöstä vain kolmasosa asuu kerrostaloissa. Tämä selittyy sillä, että asunnot ovat kerrostaloissa pienempiä ja niissä asuu pienempiä perheitä tai asuntokuntia kuin rivi- ja pientaloissa. Noin puolet suomalaisista asuu erillisissä pientaloissa, vaikka asunnoista vain 40 prosenttia on erillisissä pientaloissa. Rivitaloasuntoja on 14 prosenttia asuntokannasta. Rivitalojen määrä on kasvanut yli kymmenkertaiseksi vuodesta 1970, jolloin rivitaloasuntoja oli vain 30 000. Vuoden 2003 lopussa niitä oli jo 353 000.

Vajaa puolet (46%) asunnoista on yksiöitä tai kaksioita. Yksiöiden keskipinta-ala on 34 m2, kaksioiden 55 m2, kolmen huoneen ja keittiön asunnon puolestaan 79 m2. Yli sadan neliön asuntoja on neljännes koko asuntokannasta. Omistusasunnon keskipinta-ala on 92 m2 ja vuokra-asunnon 55 m2.

Asuntojen määrä talotyypin ja huoneluvun mukaan 2003


Lähde: Asuntokanta 2003. Tilastokeskus

Laajemmat tiedot: Asuntokanta 2003