Suomelan lukijatutkimukset tekee Taloustutkimus Oy Suomela-lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat olleet omakoti- ja paritalossa asuvat suomalaiset Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimus on toteutettu postitettuna kyselytutkimuksena. Ostoaikeet ja tehdyt ostot on kysytty lehden muistaneiden / lukeneiden joukosta. Taloustutkimus Oy joulukuu 2004.

Tuoteryhmäkohtaisiin hankintabarometreihin >