Muita kuin asuinrakennuksia oli yhteensä 202 000 eli 14 prosenttia koko rakennuskannasta. Rakennuskannasta yli puolet on rakennettu vuoden 1970 jälkeen.
Rakennuskannan koko kerrosala oli vuoden 2007 lopussa yhteensä yli 414 miljoonaa neliömetriä. Kerrosalaan suhteutettuna asuinrakennusten osuus koko kerrosalasta oli vain 64 prosenttia. Muista kuin asuinrakennuksista teollisuusrakennukset olivat kerrosalaltaan suurin ryhmä.
Rakennuksen luokittelu käyttötarkoituksen mukaan määräytyy sen perusteella, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään.