Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 4,0 prosenttia ja rakennustarvikkeiden hinnat 0,9 prosenttia. Muiden kustannusten hinnat laskivat 1,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Joulukuusta tammikuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi laski 0,2 prosenttia. Työpanosten hinnat nousivat 0,1 prosenttia, tarvikepanosten hinnat pysyivät ennallaan ja muiden panosten hinnat laskivat 1,6 prosenttia.

Rakennuskustannusindeksi (2005 = 100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset