Uudisrakentamisen aloitukset kasvoivat heinä-syyskuussa 2005
Vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä rakennustöitä aloitettiin kaikkiaan noin 12 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Eniten kasvua oli teollisuus- ja varastorakennusten ryhmässä kun taas liike- ja toimistorakennusten kuutiomäärä väheni selvästi viime vuoden heinä-syyskuuhun verrattuna. Uusia asuntoja alettiin rakentaa suunnilleen saman verran kuin kolmannella neljänneksellä vuosi sitten.

Vuoden 2005 tammi-syyskuussa uudisrakennustöitä aloitettiin yhteensä runsaan 33 miljoonan kuutiometrin verran eli 10 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kuutiomäärät kasvoivat kaikissa rakennustyypeissä lukuun ottamatta julkisia palvelurakennuksia. Kaikkiaan aloitettiin lähes 27 000 uuden asunnon rakennustyöt, mikä on 2 prosenttia enemmän kuin tammi-syyskuussa vuosi sitten.
Aloitetut rakennukset 3. neljännes ja 1.-3. neljännes 2005

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotiedoista, jotka perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisilta kertyneisiin ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista.

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, 3. neljännes 2005. Tilastokeskus.