Uudisrakentamisen aloitukset lähes ennallaan tammi-syyskuussa
Tammi-syyskuussa 2004 uudisrakennustöitä käynnistettiin yhteensä 29 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on prosentin enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.
Päiväys: 2.12.2004

Aloitettujen rakennusten kuutiomäärä kasvoi kaikissa rakennustyypeissä lukuun ottamatta liike- ja toimistorakennuksia sekä maatalousrakennuksia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotiedoista.

Kaikkiaan 26 000 uuden asunnon rakennustyöt aloitettiin tammi-syyskuussa, mikä on 5 prosenttia edellisvuotista enemmän. Samana ajanjaksona valmistui vajaat 21 000 asuntoa eli 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä rakennustöitä aloitettiin kaikkiaan 10,4 miljoonan kuutiometrin verran, mikä on 2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2003 vastaavana aikana. Aloitettujen liike- ja toimistorakennusten kuutiomäärä oli yli puolitoistakertainen vuotta aiempaan verrattuna, kun taas teollisuus- ja varastorakennuksia sekä julkisia palvelurakennuksia alettiin rakentaa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Aloitetut rakennukset 3. neljännes ja 1.-3. neljännes 2004

Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilastot perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista.

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, 3. neljännes 2004. Tilastokeskus

Laajemmat tiedot: Rakennus- ja asuntotuotanto 03/2004