Asuinrakentamisen volyymi supistui 11 prosenttia. Eniten väheni rivitalojen rakentamisen volyymi. Myös omakotirakentamisen volyymin supistuminen on nopeutunut.
Muun kuin asuinrakentamisen volyymi kasvoi reilut 27 prosenttia edellisen vuoden tammikuuhun verraten. Kasvuvauhti hidastui hieman viime vuoden lopusta. Hidastumista tapahtui kaikissa voimakkaasti kasvaneissa rakennustyypeissä.
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100, vuosimuutos %