Asuinrakentamisen volyymi supistui reilut 10 prosenttia. Eniten väheni rivitalojen rakentamisen volyymi, 24 prosenttia. Omakotirakentamisen volyymi supistui 9 prosenttia ja kerrostalorakentamisen volyymi 6 prosenttia.
Muun kuin asuinrakentamisen volyymi kasvoi 27 prosenttia edellisen vuoden tammi-maaliskuuhun verraten. Alkuvuoden kasvuvauhti hidastui hieman viime vuoden loppuun verraten. Maatalousrakentamisen volyymi kääntyi laskuun.
Maaliskuussa uudisrakentamisen volyymi kasvoi 9 prosenttia vuoden 2007 maaliskuusta. Asuinrakentamisen volyymi supistui reilut 10 prosenttia, kun taas muun rakentamisen volyymi lisääntyi lähes 28 prosenttia.
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100, vuosimuutos %
Lähde: Tilastokeskus.