Uudisrakentamisen volyymi kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tämän vuoden huhti-kesäkuussa 5,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
Kerrostalorakentamisen volyymi sen sijaan kasvoi vajaat 2 prosenttia. Muun kuin asuinrakentamisen volyymi kasvoi reilut 16 prosenttia edellisen vuoden toiseen neljännekseen verraten. Kasvuvauhti hidastui selvästi ensimmäisestä neljänneksestä. Kasvunopeus on huomattavasti hidastunut kaikissa viime vuonna rajusti kasvaneissa rakennustyypeissä.
Kesäkuussa uudisrakentamisen volyymi kasvoi 3,2 prosenttia vuoden 2007 kesäkuusta. Asuinrakentamisen volyymi supistui 7,6 prosenttia. Muun kuin asuinrakentamisen volyymi kasvoi 22,3 prosenttia.
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100, vuosimuutos %
Vuoden 2008 tiedot ovat ennakollisia. Aina samalla kun tuoreimmat tiedot julkaistaan, korjataan aiempia ennakkotietoja. Vuoden 2008 lopulliset tiedot julkaistaan vuoden 2009 toukokuussa.
Lähde: Teollisuus ja rakentaminen, Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100. Tilastokeskus
Uudisrakentamisen volyymi kasvoi huhti-kesäkuussa 6 prosenttia
Uudisrakentamisen volyymi kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tämän vuoden huhti-kesäkuussa 5,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kasvuvauhti hidastui selvästi ensimmäisestä neljänneksestä ja on enää puolet viime vuoden loppupuoliskon kasvunopeudesta.
Koko vuoden 2008 alkupuoliskolla volyymi kasvoi 7,9 prosenttia.
uudisrak volyymi  2 808
Uudisrakentamisen volyymi-indeksin 2005=100 vuosimuutokset, %.
uudisrak volyymi_3_ 808
Uudisrakentamisen volyymi-indeksin kokonaisindeksin 6 viimeisen kuukauden muutokset .
uudisrak volyymi_4_ 808
Asuinrakentamisen volyymi-indeksin 6 viimeisen kuukauden muutokset.
uudisrak volyymi_5_ 808
Muun rakentamisen volyymi-indeksin 6 viimeisen kuukauden muutokset.
Asuinrakentamisen volyymi supistui toisella neljänneksellä 7,3 prosenttia edellisvuotisesta. Supistuminen alkoi viime vuoden kolmannella neljänneksellä ja on jatkunut siitä lähtien. Eniten on supistunut rivitalorakentamisen volyymi, toisella neljännellä 26,7 prosenttia. Myös omakotirakentamisen volyymi supistui, 7,4 prosenttia. Kerrostalorakentamisen volyymi sen sijaan kasvoi pitkästä aikaa, 1,7 prosenttia.
Liike- ja toimistorakentamisen volyymi kasvoi vuonna 2007 kovalla vauhdilla.
Parhaimmillaan kasvua oli 2007 toisella neljänneksellä yli 66 prosenttia. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvuvauhti alkoi hidastua ja nyt toisella neljänneksellä se oli enää noin 20 prosenttia. Sekin on vielä ripeää kasvua. Liikerakentamisen volyymi kasvoi toisella neljänneksellä 17 prosenttia ja toimistorakentamisen 44,5 prosenttia. Ryhmässä kolmantena olevan liikenteen rakennusten volyymi sen sijaan kääntyi 6 prosentin laskuun.
Julkisen palvelurakentamisen volyymi supistui koko viime vuoden, mutta lähti kasvuun tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Toisella neljänneksellä kasvu voimistui reiluun 26 prosenttiin edellisvuotisesta. Ryhmän kaikkien rakennustyyppien volyymit kasvoivat toisella neljänneksellä, eniten opetusrakennusten volyymi 43 prosenttia.
Vuonna 2007 teollisuusrakentamisen volyymin kasvu oli neljänneksittäin tarkasteltuna parhaimmillaan lähes 40 prosentin tasolla. Tämän vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä kasvuvauhti on hieman hidastunut. Toisella neljänneksellä kasvua vuotta aiemmasta oli reilut 22 prosenttia.
Varastorakennusten rakentamisen volyymi supistui vielä vuoden 2007 alussa, mutta kääntyi sitten reippaaseen kasvuun, jota enimmillään oli kolmannella ja neljännellä neljänneksellä yli 100 prosenttia vuodesta 2006. Tänä vuonna kasvu hidastui ensimmäisellä neljänneksellä hieman, mutta toisella neljänneksellä kasvu putosi vajaaseen 16 prosenttiin verrattuna vuoden 2007 toiseen neljännekseen.
Maatalousrakentamisen volyymi on vaihdellut vuodesta vuoteen välillä kasvaen ja välillä supistuen. Vuonna 2007 kasvua riitti kaikille neljänneksille, mutta tämän vuoden alusta kasvu loppui ja volyymi alkoi supistua. Toisella neljänneksellä volyymi väheni lähes 8 prosenttia vuotta aiemmasta.
uudisrak volyymi_6_ 808
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi, trendit (6)
Rakennuslupien kuutiomäärä väheni kesäkuussa
Kesäkuussa 2008 rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan 5,4 miljoonalle kuutiometrille, mikä on 12 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Kuutiomäärät vähenivät kaikissa rakennustyypeissä lukuun ottamatta julkisia palvelurakennuksia.
Tammi-kesäkuussa 2008 koko uudisrakentamiseen myönnettiin rakennuslupia yhteensä 26,4 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on 12 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Liike- ja toimistorakennusten kuutiomäärä väheni yli viidenneksen ja maatalousrakennusten lähes kolmanneksen viime vuoden tammi-kesäkuusta.
uudisrak volyymi_7_ 808
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi ja myönnetyt rakennusluvat, trendit
Vuoden 2008 tiedot ovat ennakollisia. Aina samalla kun tuoreimmat tiedot julkaistaan, korjataan aiempia ennakkotietoja. Vuoden 2008 lopulliset tiedot julkaistaan vuoden 2009 toukokuussa.
Lähde: Tilastokeskus