Koko vuosi 2007 oli voimakkaan kasvun aikaa, joka jatkui vielä tämän vuoden alkukuukausina. Volyymin kasvun hidastuminen alkoi näkyä loppukeväästä. Myönnetyt rakennusluvat kääntyivät laskuun 2007 loppuvuodesta ja rakennustöiden aloitukset ovat vähentyneet noin 20 prosentilla tämän vuoden tammi-elokuun aikana.

Asuinrakentamisen volyymi alkoi vähentyä jo 2007 toukokuusta, mutta muun rakentamisen volyymi kasvoi yli 30 prosentin kuukausivauhdilla tämän vuoden kevääseen saakka. Elokuussa asuinrakentamisen volyymi supistui reilut 9 prosenttia. Muun rakentamisen volyymi kasvoi vielä reilut 2 prosenttia verrattuna viime vuoden elokuuhun.

Tämän vuoden tammi-elokuussa uudisrakentamisen volyymi kasvoi 5 prosenttia edellisvuodesta. Asuinrakentamisen volyymi supistui lähes 10 prosenttia ja muun rakentamisen volyymi kasvoi noin 18 prosenttia.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksin vuosimuutos %, maalis-elokuu 2008