Vuokrat nousivat heinä-syyskuussa 2005 2,2 prosenttia
Vuokrien vuosinousu oli vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä 2,2 prosenttia. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin 2,7 prosenttia.
Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat 2,3 prosenttia ja muualla Suomessa 2,9 prosenttia. Arava-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa 1,4 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta vuokrien neljännesvuositilastosta.Edellisestä vuosineljänneksestä vuokrat nousivat 0,4 prosenttia. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa keskimäärin 0,7 prosenttia verrattuna vuoden 2005 toiseen neljännekseen. Pääkaupunkiseudulla nousua oli 0,5 ja muualla Suomessa 0,8 prosenttia. Arava-asuntojen vuokrat pysyivät lähes ennallaan edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Vuokratilasto, 3. neljännes 2005

Lähde: Vuokratilasto 2005, 3. neljännes. Tilastokeskus.
Lisätietoja: Mikko Saarnio (09) 1734 3632, Petri Kettunen (09) 1734 3558, asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi