Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin 2,0 prosenttia. Sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Suomessa vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat 2,0 prosenttia. Arava-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa 1,3 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta vuokrien neljännesvuositilastosta.
Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 0,4 prosenttia ja arava-asuntojen vuokrat nousivat 0,6 prosenttia.
Vuokratilasto, 2. neljännes 2006