Vuokrat nousivat loka-joulukuussa 2005 1,9 prosenttia
Vuokrien vuosinousu oli vuoden 2005 neljännellä neljänneksellä 1,9 prosenttia. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin 2,1 prosenttia.
Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat 2,3 prosenttia ja muualla Suomessa 2,0 prosenttia. Arava-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa 1,4 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta vuokrien neljännesvuositilastosta.

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna sekä vapaarahoitteisten että arava-asuntojen vuokrat pysyivät lähes ennallaan.

Vuokratilasto, 4. neljännes 2005
Lähde: Vuokratilasto 2005, 4 neljännes. Tilastokeskus.