Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin 2,1 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat 1,6 prosenttia ja muualla Suomessa 2,3 prosenttia. Arava-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa 1,6 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta vuokrien neljännesvuositilastosta.
Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna sekä vapaarahoitteisten että arava-asuntojen vuokrat nousivat 0,9 prosenttia.
Vuokratilasto, 1. neljännes 2006
Lähde: Vuokratilasto 2006, 1. neljännes. Tilastokeskus