Vuokrien vuosinousu oli vuoden 2004 neljännellä neljänneksellä 2,9 prosenttia. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin 2,9 prosenttia.

Vuokratilasto 2003=100, 4. neljännes 2004


Pääkaupunkiseudulla vuokrat nousivat 2,0 prosenttia ja muualla Suomessa 3,3 prosenttia. Arava-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa 2,9 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta vuokrien neljännesvuositilastosta. Edellisestä vuosineljänneksestä vuokrat nousivat 0,2 prosenttia.

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa keskimäärin 0,5 prosenttia verrattuna vuoden 2004 kolmanteen neljännekseen. Pääkaupunkiseudulla vuokrat nousivat 0,5 ja muualla Suomessa 0,6 prosenttia. Arava-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa 0,3 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Tarkemmat tiedot: www.tilastokeskus.fi