Vuonna 2004 Suomessa oli 469 400 kesämökkiä
Suomessa oli kesämökkejä viime vuoden lopussa 469 364. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2004 uusia mökkejä valmistui 4 164 kappaletta eli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Kesämökkirakentaminen on vähentynyt jatkuvasti 1990-luvun alkuvuosien rakennusvauhtiin verrattuna. Kun 1990-luvun alussa valmistui vuosittain noin 8 000 uutta kesämökkiä, niin viime vuosina määrä on ollut noin puolet tästä. Maakunnista vapaa-ajan asuinrakennuksia valmistui eniten Etelä-Savoon (411 kappaletta), Varsinais-Suomeen (404 kappaletta) ja Lappiin (369 kappaletta).Kaiken kaikkiaan eniten kesämökkejä yksittäisistä kunnista on Kuusamossa, noin 6 100. Seuraavaksi eniten mökkejä on Kuopiossa, Tammisaaressa, Mäntyharjulla ja Mikkelissä. Maakunnista eniten mökkejä on Varsinais-Suomessa, 46 800. Myös Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa mökkejä on yli 40 000.

Uusien, vuonna 2004 valmistuneiden, kesämökkien omistajien keski-ikä on 52 vuotta, kun kaikkien mökinomistajien keski-ikä on 59 vuotta. Alle 40-vuotiaita mökinomistajia on vain 8 prosenttia kaikista mökinomistajista.

Kesämökkitilastot perustuvat Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennuksia ja rakennuslupia koskeviin tietoihin, joita ylläpidetään kuntien rakennusvalvontaviranomaisten rakennushankeilmoituksilla sekä määräaikaistarkastuksilla.
Eniten kesämökkejä kunnittain 31.12.2004

Lähde: Kesämökit 2004. Tilastokeskus.
Lisätietoja: Arja Tiihonen (09) 1734 3272, Marja Hermiö (09) 1734 3211, asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi