Rakennetun omakotikiinteistön hintakehitys
”Useita vuosia jatkunut taantuma on kääntynyt kiinteistökaupan osalta nousuun. Kiinteistökauppaan käytetty rahamäärä oli 3,5 miljardia euroa, mikä on 31 prosenttia enemmän kuin alkuvuonna 2009”, tilastoja koonnut asiantuntija Juhani Väänänen Maanmittauslaitoksesta kertoo.

Tonttikauppa kiihtyy – hinnat yhä korkeampia

Rakentamattomia pientalotontteja myytiin tammi-kesäkuussa 2010 koko maassa 28 prosenttia (yhteensä 4 000) enemmän kuin vuoden 2009 vastaavana aikana. Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa tontteja myytiin 60-75 prosenttia enemmän kuin viime vuoden alkupuoliskolla.

”Pientalotonttien hinnat ovat nousussa asemakaava-alueilla. Yksityisten myymien tonttien neliöhinnat ovat asemakaava-alueilla nousseet puolessa vuodessa keskimäärin 19 prosenttia, Väänänen kertoo. Helsingissä yksityisten myymien kaavatonttien keskimmäinen eli mediaanihinta oli 933 euroa kerrosneliömetriltä (nousua 13 %). Vastaavat luvut olivat Espoossa 844 €/k-m2 (+21 %) ja Vantaalla 571 €/k-m2 (+17 %).


Rakennetun omakotikiinteistön mediaanihinta 1-6 2008-2010

Myös pientalokauppojen määrä nousi vuoden 2010 alkupuoliskolla 26 prosenttia (yhteensä 8 000 kauppaa) edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Hinnat nousivat kaava-alueilla keskimäärin 8 prosenttia ja haja-asutusalueilla 4 prosenttia.

Omakotikiinteistön keskihinta (mediaanihinta) kaava-alueilla oli Espoossa 435 000 euroa (nousua 9 % alkuvuoteen 2009). Vastaavat luvut olivat Helsingissä 395 000 € (+28 %), Vantaalla 305 000 € (+12 %), Turussa 207 000 € (+15 %), Tampereella 244 000€ (+16 %) ja Oulussa 217 000 € (+27 %).


Omakotitalotontin hintakehitys

Kesämökkien hinnat myös nousussa

Loma-asumista palvelevia kiinteistökauppoja tehtiin alkuvuonna yhteensä 6 400, joka on 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Venäläiset ovat tehneet alkuvuonna edellisvuosia vähemmän kiinteistökauppoja. Venäläiskauppojen määrä jäänee koko vuonna 350:een, kun esimerkiksi vuonna 2008 venäläiset ostivat 780 kiinteistöä. Suosituimmat kohteet ovat edelleen Etelä-Karjalassa ja Etelä Savossa, joissa noin 70 % venäläiskaupoista tehdään.

 


Rakennetun omarantaisen lomakiinteistön hinta kuukausittain

Rantaan rajoittuvan rakennetun lomakiinteistön hinta nousi kaava-alueella 26 prosenttia, mediaanihinnan ollessa 130 000 euroa. Kaava-alueen ulkopuolella hintataso oli 92 000 euroa (nousua 8 %). Ilman omaa rantaa olevien kuivan maan mökkien keskimääräinen hintataso oli 44 000 euroa (nousua 16 %).

Kaava-alueella sijaitsevat rantamökit olivat kalleimpia Itä-Uudellamaalla, jossa keskihinta oli 227 500 euroa. Kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevista rantamökeistä maksettiin eniten Uudellamaalla, keskimäärin 177 000 euroa.

Rantatonteista kaava-alueella maksettiin koko maassa keskimäärin 40 000 euroa, ja hintataso nousi 32 %. Haja-alueella olevan rantatontin sai 29 000 eurolla, nousua 16 %.

 


Rakentamattoman rantatontin mediaanihinta ranta-asemakaava-alueella 1-6 2008-2010

Pelto- ja metsäkaupoissa piristymistä

Peltokauppojen määrä kasvoi selvästi. Kauppoja tehtiin yhteensä 348 kappaletta, joka on 56 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Pellon hinta nousi koko maassa 7 prosenttia vuoden 2009 alkupuoliskoon verrattuna. Koko maan keskihinta alkuvuonna 2010 oli 7 840 euroa hehtaarilta.

Kalleinta pelto oli Varsinais-Suomen maakunnassa 10 980 euroa hehtaarilta, halvinta Kainuun maakunnassa, jossa hehtaarihinta oli 1 480 euroa.

Edustavia, yli kahden hehtaarin metsäkauppoja, tehtiin vuoden 2010 alkupuoliskolla 1 097 kappaletta, mikä on 7 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden alkupuoliskolla. Koko maan keskihinta metsälle alkuvuonna 2010 oli 2 300 euroa hehtaarilta. Viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta nousua on 15 prosenttia.

Kalleinta metsämaa oli Varsinais-Suomen maakunnassa, 4 460 euroa hehtaarilta, ja halvinta Lapissa, jossa hehtaari maksoi 815 euroa.

Tilaston tiedot kauppahintarekisteristä

Tässä tiedotteessa mainitut hinnat ovat mediaanihintoja. Tilastot on koottu ajalta 1.1.2010-30.6.2010. Tiedot perustuvat Maanmittauslaitoksen tekemään kiinteistöjen kauppahintatilastoon.

Maanmittauslaitos julkaisee vuosittain kiinteistöjen kauppahintatilaston:
vuositilaston keväällä ja puolivuotistilaston alkuvuoden kaupoista syyskuussa.

Tilastot tuotetaan Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä kiinteistöjen kauppahintarekisteristä. Sen tiedot perustuvat kaupanvahvistajien ilmoituksiin, joita täydennetään kunnissa ja maanmittaustoimistoissa. Rekisteri on julkinen, ja se sisältää tiedot kaikista kiinteistönluovutuksista vuodesta 1985 lähtien koko Suomen alueelta.

Kauppahintatilasto ajalta 1.1.-30.6.2010 verkossa: www.maanmittauslaitos.fi

 

Lähde: Maanmittauslaitos