Kuva: Tilastokeskus

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa keskimäärin 2,4 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat 4,3 prosenttia ja muualla Suomessa 1,5 prosenttia. Arava-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa 4,9 prosenttia.

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat laskivat keskimäärin 1,1 prosenttia. Arava-asuntojen vuokrat nousivat sen sijaan 0,3 prosenttia.

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen vuokrien neljännesvuositilastosta. Tilasto perustuu työvoimatutkimuksen yhteydessä kerättävään haastatteluaineistoon ja Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huoneistorekisterin tietoihin.

Vuokrien ja kuluttajahintojen kehitys