Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa keskimäärin 3,1 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat 5,0 prosenttia ja muualla Suomessa 2,1 prosenttia. Arava-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa 4,7 prosenttia edellisvuodesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta vuokrien neljännesvuositilastosta.

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat koko maassa 0,5 prosenttia. Arava-asuntojen vuokrat nousivat 0,1 prosenttia vastaavalla ajanjaksolla.

Vuokratilasto, 3. neljännes 2008