Asuntokanta sisältää myös tyhjillään ja vailla vakinaisia asukkaita olevat asunnot, joita oli noin 255 000. Nykyisestä asuntokannasta 63 prosenttia on rakennettu 1970-luvulla tai sen jälkeen. Talotyypeittäin tarkasteltuna kerrostaloasunnoista 63 prosenttia, rivitaloasunnoista 91 prosenttia ja erillisistä pientaloasunnoista hieman yli puolet on rakennettu 1970-luvulla tai sen jälkeen.
Vuoden 2007 lopussa oli kerrostaloasuntoja 109 000 enemmän kuin asuntoja erillisissä pientaloissa. Väestöstä kuitenkin vain kolmasosa asuu kerrostaloissa. Tämä selittyy sillä, että asunnot ovat kerrostaloissa pienempiä ja niissä asuu pienempiä perheitä tai asuntokuntia kuin rivi- ja pientaloissa. Kerrostaloasuntojen määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 1970. Rivitaloasuntojen määrä on kasvanut yli kymmenkertaiseksi vuodesta 1970, jolloin niitä oli vain 30 000. Vuoden 2007 lopussa rivitaloasuntoja oli jo 378 000.
Asunnot talotyypin mukaan 31.12.2007
Lähde: Tilastokeskus.