Aloitettujen liike- ja toimistorakennusten kuutiomäärä väheni vajaan kolmanneksen ja teollisuus- ja varastorakennusten lähes neljänneksen vuotta aiemmasta. Vain julkisten palvelurakennusten kuutiomäärä kasvoi edellisvuotisesta. Viime vuonna aloitettiin kaikkiaan runsaan 24 000 uuden asunnon rakennustyöt, mikä on viidenneksen vähemmän kuin vuonna 2007.

Vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä uudisrakennustöitä aloitettiin 7,5 miljoonan kuutiometrin verran, mikä on neljänneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aloitettuja asuntoja oli yli kolmannes vähemmän kuin vuoden 2007 loka-joulukuussa.

Aloitetut rakennukset 4. neljännes ja 1.-4. neljännes 2008