Näin suomelainen asuu: nykytilanne ja toiveet
Omakotitalotutkimus 2/2006
Käsiteltävässä aineistossa ovat mukana vain omakotitalossa, paritalossa tai maatalossa asuvat vastaajat. Suurin osa, 94 %, asuu omakotitalossa, paritalossa asuu 4 %
ja maatalossa 2 %.
Mikä on talonne valmistumisvuosi?
Talon valmistumisvuosi
Omakotitalosta ei muualle muuteta kuin toiseen omakotitaloon. Lähes kaikki (98 %) halusivat myös jatkossa asua omakotitalossa. Omakotiasumisen suosio on vankkumaton koko maassa. Muutama kerrostaloon muuttoa toivova löytyi yli 60-vuotiaiden joukosta.
Kun omakotitalo oli jo olemassa, on into uuden talon rakentamiseen laimeaa (6%), mutta lisärakentaminen kiinnostaa lähes viidennestä (18%).
Mitä (talon laajennus / lisärakennus) olette ajatellut rakentaa? / Mikä on ikänne?
Mikä lisäosarakennus harkinnassa
Talomuodoista hiukan muita suosituimpia ovat yksitasoratkaisut. Ruuhka-Suomen tonttien väljyys ei näy toivottujen talomuotojen osalta, mutta asumisen väljyydestä voisi kertoa Etelä- ja Pohjois-Karjalan, Lapin ja Kainuun vastaajien korostunut yksikerrosratkaisujen suosio.
Jos voisitte vapaasti valita omakotitalon muodon, asuisitteko mieluiten…? / Misää maakunnassa asutte?
Omakotitalon muoto
Julkisivuvalinnoissa näkyy hyvin puun renessanssi ja tiilen suosion hiipuminen viime aikoina. Kivi ei ole vielä vallannut suurta osuutta vastaajien julkisivumateriaalina. Sodan jälkeisten vuosien levymateriaalit ovat jääneet historiaan jo 70-luvulle tultaessa.
Mitä materiaalia talonne julkisivu pääasiassa on? / Mikä on talonne valmistumisvuosi?
Mitä materiaalia julkisivu