Eurolle kyllä, EU:lle ei
Suomalaiset omakotiasukkaat eivät kaipaa markkaa takaisin. EU sen sijaan mietityttää edelleen – jos äänestys olisi ajankohtainen nyt, tulos saattaisi olla toinen.
– Euro on omakotiasukkaiden mieleen. 69 % on euroon tyytyväisiä ja vain 31 % haluaisi takaisin Suomen markan.

– Euroopan Unioni sen sijaan ei miellytä. Jos EU:n jäsenyydestä äänestettäisiin nyt, 38 % äänestäisi puolesta, 40 % vastaan. 22 % ei osaa sanoa kantaansa.

– Jos presidentinvaaleissa olisivat vastakkain Mannerheim, Kekkonen, Koivisto, Ahtisaari ja Halonen, tulos olisi selkeä. Halonen voittaisi 45 %:in äänivyöryllä, Kekkonen saalistaisi 26 %, Mannerheim 14 %, Koivisto 11 % ja Ahtisaari vain 3 % kaikista äänistä.

– Naisten ja miesten välillä on selkeä ero. Naiset äänestäisivät Halosta jo ensimmäisellä kierroksella (59 %). Miehet sitä vastoin olisivat 31 %:n äänimäärällä Kekkosen takana, kun Halonen saisi miehiltä vain 27 % äänistä.

– Pihatontut jakavat omakotiasujien mielipiteet kahtia. Vaikka 24 %:lla on pihallaan vähintään yksi pihatonttu, on 31 % vastaajista sitä mieltä, että ne ovat merkki huonosta mausta.

– 30 %:n mukaan pihatontut ovat oikein aseteltuina hienoja ja 39 %:n mielestä harmittomia koristeita.

Ketä äänestäisitte, jos kaikki presidentit olisivat elossa ja ehdokkaina?

Haluatteko luopua eurosta ja palata takaisin markkaan?

Jos nyt kysyttäisiin mielipidettänne EU:hun liittymisestä, äänestäisittekö puolesta vai vastaan?

Onko teillä pihatonttuja?

Mikä seuraavista vastaa parhaiten näkemystänne? Pihatontut ovat:

Tutkimuksen toteutti Suomelan toimeksiannosta Taloustutkimus Oy