pensasaita-talkoohenkiSuomela-lehden Taloustutkimuksella teettämän Suomelaisen Omakotitalotutkimuksen mukaan lähes kaikki omakotitaloasukkaat tervehtivät naapureitaan. Juttusille ”aidan yli” jää suurin osa (74 %) omakotitalojen asukkaista. Lähes puolet (42 %) naapureista kyläilee puolin ja toisin, ja jotkut omakotitalojen asukkaista (16 %) ovat tutustuneet siinä määrin, että viettävät aikaa ystävinä. Positiivista on, että vain 5 prosenttia omakotitaloasukkaista ilmoittaa vihaavansa naapureitaan tai olevansa muten huonoissa väleissä naapureidensa kanssa. Kitkaa tuntuvat aiheuttavan lähinnä naapureiden uteliaisuus ja meteli.
Naapurisuhteissa on havaittavissa eroja eri ikäryhmien välillä. Vanhemmat näyttävät tuntevan naapurinsa paremmin kuin nuoret, mikä selittynee sillä, että he ovat asuneet kotipaikassaan pidempään.
Talkoiden puute uhkaa kansanperinnettä
Suomelaisen Omakotitalotutkimuksen mukaan noin puolet (49 %) omakotitalossa asuvista on viimeisen kahden vuoden aikana osallistunut talkoisiin. Yhteiskunnan arvojen liikkuminen yhteisöllisyydestä yksilöllisyyteen heijastuu erityisesti nuorempien ikäluokkien talkooaktiivisuuteen. Tutkimuksen mukaan yli 50-vuotiaat omakotitaloissa asuvat osallistuvat nuorempia naapureitaan huomattavasti enemmän talkoisiin. Vuosien varrella yhdessä naapureiden kanssa vietetty aika lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta, mikä voi vastaavasti selittää nuoriin verrattuna aktiivisemman talkoo-osallistumisen.
Talkooaktiivisuus edellyttää myös, että joku järjestäisi ja organisoisi talkoita. Lähes 90 prosenttia niistä, jotka eivät osallistuneet talkoisiin, kertoivat syyksi yksinkertaisesti talkoiden puutteen. Vain 7 prosenttia niistä, jotka eivät osallistuneet talkoisiin, halusivat pitää henkisen aidan tonttinsa ympärillä, eivätkä siis olleet kiinnostuneita talkoista ylipäänsä. Suurin osa omakotitaloasujista suhtautuisi siis myönteisesti talkoisiin, mutta aloitteentekijöiden vähäisyyden vuoksi talkoohenki on hiipunut.
Kevään 2007 tutkimuksen tiedonkeruu tapahtui internetissä 10.4.-11.5.2007 Suomela-lehden kotisivustolle linkitetyllä vastauslomakkeella. Tutkimuksen aineisto koostui omakotitalo-, maa- tai paritalossa asuvien mielipiteistä ja kokemuksista. Tänä vuonna tutkimukseen vastasi 7332 henkilöä, joista 61 prosenttia oli naisia ja 39 prosenttia miehiä.
Suomelainen Omakotitalotutkimuksen raporttien julkaisuaikataulu:
keskiviikkona 6.6. Talkoot ja naapurisuhteet
keskiviikkona 13.6. Mökkeily ja matkailu