Huhtikuu käänsi alkuvuoden rakennusluvat laskuun
Kuutiomäärät vähenivät kaikissa rakennustyypeissä lukuun ottamatta maatalousrakennuksia. Huhtikuussa rakennusluvan sai 2 800 uutta asuntoa eli neljänneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Tammi-huhtikuussa koko uudisrakentamiseen myönnettiin lupia yli 14 miljoonan kuutiometrin verran, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2005 vastaavana aikana. Teollisuus- ja varastorakennusten kuutiomäärä väheni runsaan kolmanneksen edellisvuotisesta. Liike- ja toimistorakennusten lupakuutiot sen sijaan kasvoivat selvästi vuotta aiemmasta.
Tammi-huhtikuussa rakennusluvan sai kaikkiaan noin 10 600 uutta asuntoa, mikä on 10 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.
Myönnetyt rakennusluvat huhtikuussa ja tammi-huhtikuussa 2006
Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista, jotka perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisilta kertyneisiin ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista.
Lähde: Myönnetyt rakennusluvat 2006, huhtikuu. Tilastokeskus