Maaliskuussa se oli 0,9 prosenttia. Inflaatiota kiihdytti erityisesti vihannesten kallistuminen viime vuodesta ja puhelumaksujen hintojen laskun hidastuminen.
Kuluttajahintoja nosti vuodessa eniten polttonesteiden kallistuminen. Inflaatioon vaikuttivat myös asuntojen hintojen nousu, vuokrankorotukset ja ravintola- ja majoitushintojen sekä julkisen liikenteen kallistuminen. Kuluttajahintojen nousua puolestaan hillitsi puhelumaksujen sekä viihde-elektroniikan ja tietojenkäsittelylaitteiden halpeneminen viime vuodesta.
Maaliskuusta huhtikuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,5 prosenttia, mikä johtui suurimmaksi osaksi öljytuotteiden kallistumisesta.
Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten noin 55 000 hintatietoa 497 hyödykkeestä noin 3 500 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.
Kuluttajahintojen vuosimuutos 1/2001 – 4/2006
Indeksin pisteluvut saat tästä: Kuluttajahintaindeksi 2005=100
Kuluttajahintaindeksi uudistui
Kuluttajahintaindeksin hyödykekori ja painorakenne uudistettiin vastaamaan vuoden 2005 kulutusrakennetta. Ensimmäinen uusi indeksi, kuluttajahintaindeksi 2005=100, tammikuulta 2006 julkaistiin 17. helmikuuta 2006.
Lähde: Kuluttajahintaindeksi 2006, huhtikuu. Tilastokeskus